movaeres oorsprong ondernemerschap familiebedrijf

Onze oorsprong

ligt in het nieuwe ondernemen

We hebben een rijke historie in een ondernemende sector waar de lange termijn visie centraal staat. Waar het belang van samen een duurzame toekomst bouwen voorop staat. Waar mensen steeds weer van elkaar willen leren met respect voor elkaar. Waar bezielde mensen gaan voor het gezamenlijke resultaat. Dat is wat ons gevormd heeft.

Met respect
voor het
oorspronkelijke doel
zoeken we
eigentijdse wegen
dit opnieuw
vorm te geven

Begonnen werd met strategische en sociale visie op ondernemerschap, met persoonlijke groei van ondernemers. Nieuw voor die tijd. Een leven lang leren, met opleidingen en coaching, met een compleet pakket voor elke levensfase. Dat doen we nog steeds. De vragen van toen gelden nog steeds, de manier van werken is veranderd.

  • Hoe bepalen we onze koers?
  • Waar liggen onze marktkansen?
  • Hoe werken we samen als afzonderlijke bedrijven?
  • Hoe gaan we om met personeel?
  • Hoe leren we onze grenzen verleggen?
  • Wat is de kiemkracht van mij als ondernemer en van mijn organisatie?
  • Waar liggen stagnaties en hoe worden die doorbroken?

De oprichters

Movaeres is op 29 februari in 1978 opgericht als Agramanagement door het driemanschap Johannes Dopmeijer, Gerard Lesscher en Maarten van Woerden. Ze deelden hun passie om het  ondernemerschap te versterken in de voorwaartse beweging.

De zonen van het nieuwe land

Onze oorsprong ligt in Emmeloord bij de opvolgers van het nieuwe land. Wat de vaders gemeen hadden was hun pioniersgeest, ondernemerschap en gemeenschapszin. Daar waren ze op geselecteerd. Terwijl de vaders het bedrijf op poten zetten en de nodige coöperaties oprichtten, werden de zonen opgeleid in het vakmanschap om straks het stokje van vader over te nemen. Met de groei van de bedrijven groeide ook de noodzaak voor meer ondernemerschap.
Drie docenten in het agrarisch onderwijs hadden hier oog en feeling voor en verlegden hun aandacht. Van het geven van technische opleidingen stapten ze over op het ondernemerschap: economische en sociale vorming van toekomstig ondernemers (EVTO). Agramanagement werd geboren.

Scholing van het netwerk

Niet alleen onder ondernemers bestond grote belangstelling voor de vorming van het ondernemerschap, ook bij adviseurs en ketenpartners werd de nieuwsgierigheid gewekt. Naast trainingen aan ondernemers werden erfbetreders, adviseurs en cursusdocenten opgeleid in hun bijdrage aan het ondernemerschap. Ketenpartners wisten ons te vinden om te sparren en voor begeleidng. Kees Knook had het stuur overgenomen en wist verrassende nieuwe verbindingen te leggen.

Groei en nieuwe verbindingen

Met de groei van de organisatie en de nieuwe verbindingen, groeide ook de markt, het aantal klanten buiten de agri en foodsector. De club groeide naar 15 man- en vrouwschappen met ieder hun eigen inspirerende autoriteit, met ieder hun eigen ontwikkeling. Meerdere markten werden bediend, complexere vraagstukken van organisatiebegeleiding werden opgepakt. Leiderschap van jezelf en in de organisatie werd een belangrijk nieuw thema. De markt verbreedde zich. Reden om na bijna 30 jaar in 2005 de naam te veranderen in Movaeres: wat beweegt jou?

Agramanagement wordt Movaeres

Wie een bredere sector bedient heeft een brede naam nodig. De naam Agramanagement was niet langer toereikend voor waar we overal actief waren. Reden om opzoek te gaan naar een nieuwe meer passende naam. De naam Movaeres werd geboren. Een mix van:

  • moveren: in beweging brengen, ter sprake brengen, iemand aanzetten om iets te doen.
  • aeres-groep: onze overkoepelende moederorganisatie, afgeleid van 'aer', lucht, licht & ruimte

Verzadiging en verbreding

De markt werd divers, het aanbod diffuus. De verbindingen met het agri en foodsector werden losser. De markt van opleidingen verzadigde. Met de verbreding, raakte ook de focus kwijt. Movaeres stond voor een hoogwaardige club leerspecialisten maar was als geheel minder herkenbaar. Movaeres werd gedwongen tot ingrijpende keuzes.

Managen van krimp en opnieuw beginnen

In 2008 zijn we opnieuw begonnen. Marlies Bosker, Erna Harthoorn en Piet Titulaer hebben Movaeres overgenomen van de Aeresgroep en de boel omgeploegd. We hebben laten opkomen waar het voor ons in de kiem echt over gaat: persoonlijke groei, de kunst van het samenwerken en het lef om te leven in het levensritme.
De focus is terug gebracht op agri en foodsector, op het vormen van het ondernemerschap, het leiderschap bij ketenpartners en de kwaliteit van adviseurs aan de keuken- en directietafel.  We zijn opnieuw met de uitdaging aan te gaan, om neer te zetten waar het voor ons om gaat: pioniersgeest, ondernemerschap en saamhorigheid.

Een nieuwe fase

Ook wij kennen generatiewisselingen, net als familiebedrijven. We gaan een nieuwe fase in met een nieuwe generatie organisatie coaches. De sector staat opnieuw voor grote uitdagingen. Marlies en Gemma pakken het stokje over, versterkt door diverse zzp'ers. Met frisse energie gaan ze Movaeres opnieuw vorm geven. Op een geheel eigentijdse manier.

>> Meer over ons team

Contact

Nieuwsgierig naar de kracht van jullie oorsprong?

Neem contact moet ons op.
Dan onderzoeken we samen hoe de oorsprong bij jullie zijn kracht laat zien.