Koers houden in elke fase

Koers houden in elke fase

We hebben een hart voor ondernemen. Zoveel dat we 12,5 jaar geleden zelf de stoute schoenen hebben aangetrokken en zijn verzelfstandigd. Het plezier van ondernemen, dat hebben we in al die jaren ook zelf ontdekt: zelf je koers en richting kunnen bepalen, samen de horizon aftasten, kijken hoe om te gaan met tegenwind, intern de boel regelen, belasting betalen, elkaar blijven ontwikkelen en versterken. We vieren dit graag met jullie: onze klanten, partijen waar we mee samenwerken en onze oprichters van de Aeres groep. Een echt feestje zit er door de coronatijd helaas niet in.

Ondernemen tussen oude sporen en nieuwe perspectieven

Ons jubileum vieren we op een bijzondere manier met jullie. We schrijven een boek over onze meer dan veertig jarige ervaring in opleiden en begeleiden van ondernemerschap. ​We hebben in al die tijd ook veel van jullie geleerd. Dat geven we graag terug. Dat doen we niet alleen. De schrijvers zijn Marlies Bosker en Wiggele Oosterhoff. Organisatiecoach-trainer van familiebedrijven en docent-onderzoeker in ondernemerschap. We delen onze roots vanuit de Aeres Groep en de passie voor ondernemerschap. Het idee was er al. De coronatijd heeft ons het extra zetje gegeven. 

Het wordt een boek over koers houden in elke fase van het ondernemerschap, in de context van het familiebedrijf. Het boek geeft je inzichten in de tien ondernemersdilemma's en hoe die in elke fase van het ondernemerschap spelen. Het vergroot je keuzevrijheid om te handelen en te ondernemen. Het geeft je inspiratie om verder te komen, om het anders te gaan doen als dat nodig is. 

Een voorproefje

Of  jij  het  plezier en de vrijheid van ondernemerschap beleeft of je juist klemgezet voelt, dat verschilt van ondernemer tot ondernemer. Je beschikt zelf over jouw bewegingsvrijheid, al lijkt het soms van niet. Vanuit jouw gedrevenheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid zet jij in de wereld waar jij voor staat. Dat zijn de drie motiverende krachten van ondernemen waarmee jij jouw keuzevrijheid vergroot of juist inperkt. En wie denkt de boel op de rit te hebben, in elke levensfase kom je voor een nieuwe opgave te staan. 

Koers houden in elke levensfase

Om je nieuwsgierig te maken, geven we je alvast een inkijk in het boek. Koers houden in elke fase. Het ondernemerschap, het familiebedrijf vraagt in elke fase wat anders van jou. Elke keer kom je voor nieuwe dilemma's te staan. Misschien herken je het pad dat je al gelopen hebt. Of lees vooruit wat je nog te wachten staat en waar je familieleden zitten. Mogelijk herken je iets van jezelf en geeft het jullie begrip voor elkaar, voor eerdere en volgende generaties.

movaeres koers houden in elke fase van het familiebedrijf

 

Opgroeien - jezelf worden

Tot 21 jaar

In geborgenheid leer je jezelf tot in alle hoeken kennen. Je gaat je eigen talenten ontwikkelen, ontdekken wat wel en niet bij jou past, wat jouw drijfveren zijn. Je leert verantwoordelijkheid te nemen, uit de afhankelijkheid van anderen te stappen, wordt assertiever, durft grenzen te stellen en de leiding te nemen. Je gaat op zoek naar een plek in de wereld waar er voor jouw drive en talenten perspectieven liggen.
Je laat weten of je wel of geen interesse hebt om het familiebedrijf straks over te nemen. Dat wil niet zeggen dat je nu al definitief kiest, daarvoor is het nog te vroeg. Je oriënteert je op je eigen toekomst.. Past ondernemerschap bij mij? Past het familiebedrijf bij mij? Velen kiezen er voor om eerst ervaring op te doen buiten de deur en de wereld in te trekken. Dan kun je vanuit eigen kracht kiezen.

 

Leren en experimenteren - Je eigen weg ontdekken
21 -28 jaar

Je gaat uit huis, leert je eigen weg te vinden. Je doet veel ervaringen op in verschillende bedrijven. Je gaat vanuit eigen inzicht experimenteren, leren, vallen en opstaan. Het leren toepassen van je eigen kunnen en inzichten, geven je steeds meer een eigen wereldbeeld. Door inzichten uit de dagelijkse praktijk, uit de vele ervaringen buiten de deur kom je tot een eigen visie op de toekomst. Je kiest wat jij zelfstandig in de wereld hebt te zetten. Jouw ambities krijgen richting.
Wanneer je kiest voor het familiebedrijf kom je in een tegengestelde beweging. Je gaat het huis uit en komt tegelijkertijd thuis werken. Dat maakt het soms complex om echt los te komen en je eigen pad te gaan lopen. Loyaliteiten tussen kind versus opvolger lopen door elkaar. Wanneer er aandacht is voor jouw groeipad, wordt er ruimte voor jou gemaakt. Zo kun jij de nodige brokken maken van het prille ondernemerschap. Wanneer er weinig spelingsruimte voor jou is, wordt je vastgezet in hoe het hoort. Dan wordt het lastig om jouw koers te vinden.

 

Je plek vinden - verantwoordelijkheid nemen
28 – 35 jaar

Je vrije onbevangen experimenten maakt plaats voor jouw koers. Je hebt meer verantwoordelijkheid en wordt serieuzer, zowel in het bedrijf al privé. Je staat op eigen benen en wil presteren, je kennis en kunde toepassen in de praktijk. Je staat er ook meer alleen voor en zoekt ondersteuning voor jouw koers. Je weet te volharden in je inzet en geeft niet op.
In het overnameproces schuurt het steeds vaker, je laat je meer en meer zien en wilt je eigen ruimte en verantwoordelijkheid. Het klopt niet meer om onder het juk van ouders te vallen. Je pakt bewust je plek en laat het even schuren of je bent loyaal als kind van en schikt in je rol. Er is nog geen ruimte voor je eigen weg. De vraag is hoelang je ondergeschikt blijft of wie er moet gaan?

Nieuwe wegen in slaan - bijdrage realiseren
35 – 42 jaar

Dit is je meest productieve fase. Je verlegt je aandacht van “Waar ben ik goed in?” naar “Waar draag ik aan bij.?” Zowel privé als in het bedrijf wordt er veel van je gevraagd. De kunst is om in deze fase niet alleen maar door te hollen. Steeds vaker komt de vraag ‘Wat is de zin van wat ik doe?” Je gaat wat verder kijken dan het doen. Je wordt wat meer zoekend naar wat jou en jouw onderneming nu richting geeft. “Waar staat mijn bedrijf voor? Waar draag ik werkelijk aan bij in de wereld?” Je weet het bedrijf uit/om te bouwen en richting te geven voor de toekomst.
Je hebt het bedrijf overgenomen. Als zoon zoek je de trots van je ouders over wat jij in de wereld aan het zetten bent. Tegelijkertijd verander je het levenswerk van je ouders naar de nieuwe tijdsgeest. Dat is nodig en pijnlijk tegelijk.

 

Jezelf in de wereld zetten - afstemmen op grotere geheel
42 – 49 jaar

Je levenspad begint zich af te tekenen. Wanneer je terugkijkt zie je waar het voor jouw om draait. Je weet wie je bent en hebt je eigen vorm gevonden om jouw idealen in de wereld te zetten. Je laat je meer zien en weet gedisciplineerd invulling te geven aan de koers van het bedrijf.
Je eigen kinderen beginnen zich te oriënteren op de toekomst. Wat heb je hen straks te bieden? De oudere generatie weet jouw koers te waarderen en ondersteunen. Je hebt het lef om er jouw van bedrijf van te maken met respect voor wat ooit was. Wanneer je te lang trouw blijft aan het oude, heb je geen oriëntatie in de nieuwe tijdsgeest en glipt het bedrijf je langzaam uit de vingers.

 

Werken vanuit (eigen)wijsheid - overzien en verbinden
49 – 56 jaar

Er is meer behoefte om je horizon te verbreden en je bezig te houden met de grote vraagstukken van het leven. Je neemt meer afstand van de praktische bedrijfsvoering en gaat het speelveld waarin je actief bent beter overzien. Welke doelen wil je nog bereiken? Hoe wendbaar wil je jouw bedrijf houden? Wat draag je straks over aan de volgende generatie? Hoe kun je nog voor anderen van betekenis zijn?
De overdracht staat steeds dichter voor de deur. Aan wie ga je straks het bedrijf overdragen? Wordt het iemand uit de familie, een van de personeelsleden of ga je het bedrijf aan derden verkopen? En hoe draag je dan over? Of wil je nog een tijdje van belang blijven en heb je moeite het stuur over te dragen?

 

Loslaten en inspireren - overdragen gedachtengoed
56 – 63 jaar

Je focus verschuift van je persoonlijke en bedrijfsdoelen naar wat je kunt betekenen voor anderen, voor de wereld om je heen. Je fysieke kunnen neemt af. Geestelijk ben je juist scherper in deze fase. Je levenservaring weet je om te zetten in intuïtieve kracht. Daarmee kun je anderen spiegelen en stimuleren. Je wordt meer en meer sparringpartner op strategisch niveau en laat steeds meer beslissingen aan anderen.
De uitdaging in deze fase is om de vorm van je bedrijf, je levenswerk losser te laten en aan de jongere generatie te laten. Zij kunnen het bedrijf beter vormgeven in deze nieuwe tijd. Zelf mag je gaan uitzien naar een nieuwe levensinvulling en hobby’s naast het bedrijf. Anders blijf je het stuur onnodig lang vasthouden en is er geen ruimte voor de nieuwe generatie en nieuwe tijd. Dan blijft het jouw bedrijf.

 

Trots en vrij(gevig)heid - aanmoedigen
63 jaar en verder

Je komt los(ser) van het bedrijf te staan en je verantwoordelijkheden nemen af. Wanneer je je echt vrij kunt maken van het bedrijf,  kom je vrijer van je eigen emoties en opvattingen, je betrokkenheid bij je oude idealen te staan. Dan kun je met meer afstand kijken en vrij geven zonder eigen belang. Je kunt jonge mensen je trots en vertrouwen geven om moedig aan de toekomst te werken. Zelf krijg je zicht op wat de nieuwe tijd jou zal brengen en weet je een nieuwe weg in te slaan.
Wanneer je vasthoudt aan jouw grote verantwoordelijkheid kom je meer en meer jezelf tegen. Je bent niet meer in staat dat te doen wat je vroeger wel voor elkaar kreeg. Dan neig je nog harder te gaan werken. Je komt steeds verder van jezelf en innerlijke vrijheid te staan. Van anderen verwacht je dat ze jouw gaten op gaan vullen. Je maakt ze afhankelijk van jou en haalt de kracht uit hun ondernemerschap.

 

Dilemma's en patronen

De dilemma’s van iedere fase houden je ondernemerschap levendig en bij de tijd. Ze zorgen voor jouw ontwikkeling en houden je scherp. Steeds duikt er weer een ander dilemma op, niet volgordelijk maar kriskras door elkaar. Om antwoorden te vinden moeten we soms uit onze patronen stappen. Of er moet eerst een ander vraagstuk worden opgelost. Het speelveld van ondernemerschap houdt ons in beweging.
>> meer over het speelveld

Dilemma's houden je levendig en bij de tijd. Ze zorgen dat je scherp blijft in het ondernemen.

Wanneer wordt het boek verwacht?

Dat wordt najaar 2021. Schrijven en fijn slijpen kost veel tijd. Dit boek gaat helpen bij het maken van goede keuzes in de verschillende fasen van het ondernemersleven. Het geeft handreikingen bij dilemma’s en patronen binnen familiebedrijven. Ondersteund door theorie én praktijk.

Bij het schrijven willen we de praktijk actief betrekken. Zo wordt het boek ook van jullie. Hoe, dat laten we nog weten. Wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan bij ons.

Contact

Boek Koers houden

Wil je op de hoogte gehouden worden of je bijdrage leveren?
Laat het ons weten.