koers houden in familiebedrijven

Koers houden in het familiebedrijf

Dat is ondernemen tussen oude sporen en nieuwe perspectieven. Het ondernemen is je met de paplepel ingegoten, het is een manier van leven. Vorige generaties kijken over je schouders mee. In elke levensfase sta je voor een nieuwe opdracht.

Het begint met het ontrafelen waar het bedrijf voor staat en wat je als familie en mens daarmee wilt

Ben jij ondernemer in een familiebedrijf? Dan weet je dat ondernemerschap nooit stil staat, je blijft groeien en ontwikkeling. Het leven en het bedrijf vragen steeds iets anders van jou. De verwachtingen van familie, je klanten, de maatschappij veranderen. In elke levensfase sta jij met je bedrijf voor een nieuwe opgave. Het speelveld waarin jij onderneemt is voortdurend in beweging en houdt jou bij de tijd. Jij bent het die de ondernemersruimte kan creëren in jouw ondernemerschap. Met als resultaat: plezier in ondernemen

Vier kernvragen

In de kern gaat ondernemerschap over vier vragen: de vragen van de systemen waarin jij als familiebedrijf acteert. Elk systeem kent drie dynamieken: dat van zijn potentieel, de relaties en levensfase. Samen maken ze het speelveld van ondernemerschap. Als ondernemer sta je steeds voor nieuwe dilemma's in het speelveld. 

Familie | Wat maakt ons uniek?
1. Zelfkennis: dilemma van jezelf zijn en je aanpassen
2. DNA: dilemma van waarden en patronen
3. Opvolging: dilemma van doorgeven en loslaten

Bedrijf | Hoe organiseren we het met elkaar?
4. Strategie: dilemma van doel en doen
5. Succesvol team: dilemma van flexibiliteit en controle
6. Wendbaarheid: dilemma van groeien en snoeien

Omgeving | Waar staan we voor in de veranderende wereld?
7. Verdienmodel: dilemma van bijdragen en eigen belang
8. Ketenpositie: dilemma van gunnen en macht
9. Transities: dilemma van volharden en vernieuwen

Kapitaal | Hoe gaan we om met wat tot onze beschikking staat
10. Rentmeesterschap: dilemma van duurzaamheid en rendement

Dilemma’s houden je ondernemerschap levendig en bij de tijd. Ze zorgen voor jouw ontwikkeling en houden je scherp. Steeds duikt er weer een ander dilemma op, niet volgordelijk maar kriskras door elkaar. Om antwoorden te vinden moeten we soms uit onze patronen stappen. Of er moet eerst een ander vraagstuk worden opgelost. Het krachtenveld van ondernemerschap daagt ons steeds weer uit tot nieuwe keuzes.

Dynamieken maken patronen

Jouw ondernemerskracht maakt veel uit voor het veranderende vermogen van het familiebedrijf. Vanuit jouw gedrevenheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid zet jij in de wereld waar jij voor staat. Ontdek vanuit welk patroon jij jouw ondernemers dilemma's te lijf gaat met jouw ondernemerskracht. Wie hierin doorschiet, komt terecht in zijn (m)oppermacht en raakt uit evenwicht. Wie zijn draai niet kan vinden, komt terecht in de onmacht en zet zichzelf onvoldoende in de kracht van het ondernemerschap.

Krachtig ondernemerschap is het evenwicht vinden tussen gedrevenheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid

Ik zal het laten zien
Gedrevenheid geeft je de passie en het plezier van ondernemen. Het kan fanatisme met oogkleppen worden als je erin doorschiet, of juist volgzaamheid bij gebrek eraan.

Alles gaat goed
Wanneer je verantwoordelijkheid neemt, ga je er werkelijk voor staan. Dat schept vertrouwen. Tenzij je te veel de regie wilt houden. Wanneer je nog niet durft, de risico's van het speelveld onvoldoende overziet, word je afwachtend.

We zijn één familie
Je verbondenheid of loyaliteit met anderen, met wat eens was en is, brengt samenhang. Wanneer je doorschiet in je loyaliteit, ga je pleasen of door in oude sporen. Wanneer je de verbinding verbreekt, word je onverschillig naar anderen.

Omgaan met loyaliteiten en patronen

Hoe jij omgaat me de loyaliteiten vanuit vroeger en de nieuwe perspectieven in de omgeving maakt veel uit. Iedere ondernemer kent zijn eigen patronen en beweegredenen. Een loyaal ondernemer zet voortbestaan voorop, voelt zich verbonden met zijn beroepsidentiteit en is iemand van het volharden in het doen. Dan ervaart hij de trots van vorige generaties en sectorgenoten. Hij loopt het risico te volharden in oude sporen. Een pionierend ondernemer zet de toekomst voorop, speelt zijn handen vrij en ziet voortdurend nieuwe kansen en is op zoek naar nieuwe verbindingen. Met het risico te ver voor de kudde uit te lopen of in niet rendabele markten terecht te komen. Wat is voor jou leidend in jouw ondernemerschap? 

We zetten het vizier op de toekomst, met respect voor de oorspronkelijke waarden.

Wat mag je van ons verwachten

Voor welk dilemma je ook staat, in welke patronen je ook zit, we ontrafelen waar het voor jou als ondernemer in de kern om gaat. Voor bij je dilemma's en patronen. In de vele dynamieken van familiebedrijven ontstaat er snel verwarring en loyaliteiten die ons klem zetten. We werken vanuit jouw ondernemerskracht om in elke fase het evenwicht te (her)vinden van jouw gedrevenheid - verantwoordelijkheid - verbondenheid.

>> Terug naar ondernemen in familiebedrijven

Contact

Groeien in ondernemerschap

Wil je verder? Wil je het anders?

  • Groei in ondernemerschap
  • Professionaliseren van de organisatie
  • Begeleiding bij opvolging
  • Voorkomen en oplossen van conflicten

Laat je vraag ons op via het contactformulier.
Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.