'Sociale overdracht is een sterke kracht die zowel het succes als de stagnaties van de onderneming bepalen.'
"Ontdekken van jouw toekomstperspectief vanuit jouw talenten en jouw bedrijf."
‘Klanten bind je niet door mooie praatjes, maar door doen wat je zegt en een oprechte verbinding van mens tot mens.’’
‘Wanneer je jezelf kent, weet je welke verantwoordelijkheid je steeds weer neemt en wat je teweeg brengt.’
'Tijdig overdragen aan de volgende generatie is belangrijk om het bedrijf jong en fris te houden.'

Generatiewisseling & familiestatuut

Begeleiding van samenwerking en familiestatuut

‘We weten nu wat voor ons leidend is, kennen onze vaste patronen en kunnen daar nu grappen over maken. Dat helpt het bedrijf vooruit en geeft ons het plezier terug.’

 

Meer weten

0486 – 422 322

info@movaeres.nl

 

Het overnameproces in familiebedrijven is een lang proces waarin je gevormd wordt in het ondernemerschap, maar ook in het DNA van het familiebedrijf. Ieder heeft zijn eigen talenten en bijdrage te leveren. Er is verschil in levensfase en posities. Hoe werk je daarin samen? Iedere generatie geeft op zijn eigen manier vorm aan de doelstelling van het familiebedrijf. Dat geeft interne ‘worstelingen’.

 

Wat is leidend in elke fase van het overname proces?

Wat mag je veranderen en loslaten? Wat moet je voortzetten en instant houden?

 

Bedrijfsoverdracht is een proces van vele  jaren. Elke fase vraagt iets anders van de opvolgers en van de overdragers. Veranderingen in de markt, familie en het bedrijf vragen om bijstelling van de koers. Er kunnen andere mensen betrokken raken. In elke fase gaan we opnieuw met jullie om tafel om speerpunten vast te stellen en de voortgang te bewaken.

 

Continuïteit en harmonie

In familiebedrijven acteren dezelfde mensen in de verschillende speelvelden van familie, bedrijf en eigendom met soms tegengestelde waarden en waarheden. Hier zitten bronnen van verwarring en soms miskenning. Wat is er leidend bij jullie als familiebedrijf en hoe versterk je elkaar om samen tot succes te komen?

Een bewustzijn van wat leidend is in jullie overnameproces maakt vanzelfsprekendheden bespreekbaar. Wanneer heb je aan een half woord genoeg? En wanneer is een half woord niet genoeg?

 

Wat doet Movaeres

We werken vanuit de verschillende fasen van de bedrijfsoverdracht en wat daarin nodig is. We zetten alle betrokken samen om tafel om helderheid te scheppen en echt naar elkaar (te leren) luisteren. We maken jullie bewust van hoe de privé - werk - eigendomrelaties elkaar beïnvloeden en hoe de onderlinge verwachtingen nog een vanzelfsprekendheden zijn. Met begrip voor elkaar kun je hierin samen keuzes maken en elkaar in ieders positie versterken. Dan kun je beslissen wat je vast moet houden, wat en wie ontwikkeld wil worden en wat je los mag laten. Dat is de basis voor een goed opvolgingsproces en invulling van het familiestatuut.

 

Meld je aan voor

 

Jouw vragen

  • Hoe creëer ik ruimte voor mijn manier van ondernemen?
  • Wat neem ik eigenlijk allemaal over? Wat mag ik loslaten en wat moet ik voortzetten van het familibedrijf?
  • Hoe vind ik een passende opvolger die niet alleen het bedrijf kan voortzetten maar ook de familiecultuur snapt?
  • Bedrijfsovername, wat betekent dat voor broers en zussen?
  • Het is nooit goed genoeg, wat ik ook doe?
  • Conflicten in de samenwerking, waar gaat het bij ons nu echt over?

 

Meer weten

Neem contact met ons op.

Bel ons 0486 – 422 322 of mail ons info@movaeres.nl.