Verschillende ondernemersstrategieën

Er lijkt zich een patroon van succesvol ondernemen in Brazilië af te tekenen: creëren van een basis, nieuwe kansen zien, oriënteren, beslissen er voor te gaan, leergeld betalen en volharden. Zodra het begint te lopen wordt het bedrijf overgedragen aan een bedrijfsleider om daarna weer iets nieuws van de grond te tillen. En ieder heeft daarbij zijn eigen strategie voor marktbewerking en bedrijfsvoering, passend bij zijn eigen persoonlijkheid. 

 

 

Welke strategie er wordt gekozen hangt meer af van de persoon dan van bedrijfsomstandigheden. De ondernemer maakt het verschil. Ieder zoekt zo zijn eigen mix van bedrijfsvoeringstrategieën en marktstrategieën. En wanneer het bedrijf gaat renderen, gaan de ondernemers opnieuw op zoek naar nieuwe kansen en nieuwe markten.

 

De marktstrategieën

Veel ondernemers kennen de koers van gezamenlijke marktbewerking. Een enkeling waagt het om samen met ketenpartners een eigen merk te bouwen. Hoe de markt bewerkt wordt is in drie groepen in te delen:

  • Ketencoöperatie: gezamenlijke inkoop, verwerking en afzet waarbij de ondernemer 10% krijgt boven de gemiddelde kostprijs. De coöperatie zet de focus op kwaliteitszorg vanuit integratie van voedselveiligheid, dierwelzijn, arbeidsomstandigheden en milieu. Zij stellen de norm in de keten. Castrolanda is de grootste coöperatie die Brazilië kent en heeft een toonaangevende marktpositie.
  • Logistieke coöperatie: met een gezamenlijke verkooppunt, efficiente logistiek, verkooppunt en financiele afwikkeling, weet veiling Holambra een marktaandeelvan 55% van alle bloemen en planten in Brazilië te realiseren. Door de leveringsplicht besteden de leden hun hele logistiek en financiële afwikkeling met klanten uit. 
  • Gaan voor de vrije markt: vrijheid van handelen geeft ook meer prijsschommelingen en risico's van afzet. Wanneer je het slimmer en beter doet dan de rest creëer je je eigen buffer en ruimte voor ondernemerschap. En je blijft verantwoordelijk voor elke stap in het ondernemerschap.
  • Eigen merk bouwen vanuit een nichemarkt: je komt met iets nieuws of doet wat grotere partijen laten liggen en creëert zo je eigen merk en marktpositie. Dat vraagt geduld en een lange adem om je die positie te veroveren. 

 

 

            

 

Ieder kiest zijn eigen marktkanaal

Wie zich wil focussen op het vakmanschap of wie gaat voor een stevige markpositie, werkt graag samen. Niet iedereen voelt zich thuis in een coöperatie. Ook in Brazilië zijn er tal van ondernemers die gaan voor de vrije markt en bereid zijn de risico's daarvan te dragen. Hoeveel marktmacht je wilt en hoeveel zelfbeschikkingsrecht verschilt van ondernemer tot ondernemer en van markt tot markt. Elke sector kent zijn eigen afhankelijkheid en marktdynamieken.

 

Bedrijfsvoeringsstrategieën

Naast de marktbewerking kennen de bedrijven ieder hun eigen manier om hun bedrijf optimaal te runnen. Natuurlijk geldt voor iedereen een zo optimaal mogelijke opbrengst. Echter de nadruk in de bedrijfsvoering legt iedereen anders.

  • De kracht van het personeel benutten. Bij Terra Viva weten ze op een verregaande manier de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen. Dat geeft zeer betrokken en hard werkende medewerkers die zichzelf en elkaar corrigeren. Mangement wordt tot het minimum beperkt.
  • Technologische innovatie: wie voorop wil lopen, blijft innoveren. Technologische innovaties vinden bij creatieve geesten die er lol in hebben om slimmer te acteren dan collega's. Er wordt veel bij hen afgekeken. 
  • Optimalisatie bedrijfsvoering: de omvang van een bedrijf hangt samen met wat een ondernemer kan overzien. Je organisatie zo inrichten dat er een optimale bedrijfsvoering ontstaat met veel aandacht voor vakmanschap en efficiëncy.
  • Ketenintegratie: waar in de keten wordt het meeste geld verdiend? Wie de keten verder weet te integreren in zijn bedrijfsvoering is minder afhankelijk van andere partijen en prijsschommelingen in de verschillende schakels. Van veredeling, genetica tot eindproduct. Welke schakels wil je zelf in handen hebben, wat koop je liever in of besteed je uit? 

 

            

 

Veel ondernemers pakken een mix van twee bedrijfsvoeringsstrategieën.  Ieder heeft zo zijn eigen stijl en onderscheidend vermogen.

 

Steeds iets nieuws

Kenmerkend van de bezochte ondernemers is dat ze steeds iets nieuws opzetten en op meerdere paarden wedden. De focus op één sector en één product lijkt te risicovol. De ene tak wordt zo door de andere gefinancierd. Door de politieke en economische instabiliteit is spreiding van risico over meerdere takken noodzaak.

Je kijkt om je heen, ziet een kans, verdiept je erin, beslist en gaat dan pionieren in een nieuwe branche. Je laat je goed informeren, maakt veel fouten, stopt er meer geld in dan gedacht en weet te volharden. Zodra het gaat lopen, wordt het vakmanschap overgedragen aan een bedrijfsleider, zodat je je handen vrij kunt maken voor de volgende marktkansen. Dat lijkt een beproefd succes.