'Achterhalen waar het voor de klant nu werkelijk over gaat. Dat is je uitdaging als adviseur.'
‘Wie geen blauwtje durft te lopen, blijft een groentje.’
‘Laat professionals weer de nek uitsteken en niet de kop in het zand.’

Leergang Coachend adviseren

Adviseren als sparringpartner van de ondernemer

‘Er zijn verschillende manieren om klanten te benaderen. Door hierin te kunnen schakelen ontwikkel je een professie en creëer je duurzame

relaties. Ik ben me veel bewuster geworden van mezelf en anderen.’

Johnny Lankheet,

ondernemerscoach Countus

 

Meld je aan

voor een intakegesprek om te kijken

of deze leergang wat voor jou is.

info@movaeres.nl

 

Meer weten

Neem contact op met

Bel 0486 – 422 322
Of vraag de complete brochure aan bij  info@movaeres.nl.

 

 

Je bent adviseur en krijgt te maken met steeds complexere vraagstukken. Je rol verschuift van 'kennisbrenger' naar coach van veranderings-processen. Als adviseur lever je meerwaarde door sparringpartner en vertrouwenspersoon te zijn van je klant.

Dat vraagt nogal wat van je. Helder krijgen wat de klant nu werkelijk wil. Wat de (on)mogelijkheden zijn. De klant mobiliseren om zijn doelen te realiseren. Zijn toekomst kennen en zijn denken verruimen. Weten wat hem weerhoudt om in actie te komen.

 

Je meerwaarde als adviseur zit in de kennis en inzichten die klanten zelf niet hebben of niet kunnen mobiliseren.

 

Voor wie

De leergang is bestemd voor adviseurs die het lef hebben om zichzelf aan te kijken en sparringpartner willen worden van de klanten van morgen.

 

Doelen

  • Je wilt bij strategische beslissingen aan tafel zitten en gaan voor een effectieve aanpak;
  • Je wilt thuis raken in complexe adviestrajecten van familiebedrijven;
  • De risico’s van veranderingen en daarbij behorende weerstanden wil je leren aangaan;
  • Je wilt je eigen mix vinden tussen coachen en adviseren.

 

Werkwijze

De leergang is opgezet op basis van de adviesdriehoek: adviseur - klant - inhoud. Daarbij staat jouw adviespraktijk centraal. Het uitwisselen van ervaringen, methodieken en blunders zorgt voor verbreding en verdieping. Praktische en creatieve opdrachten, ondersteund door theoretische modellen vergroten jouw inzicht in de complexiteit van advisering. De stof wordt verder afgestemd op wat jij nu nodig hebt als adviseur.

 

Programma

Intake

Blok 1 Jij als adviseur

Intervisie

Blok 2 Klantrelatie

Intervisie 

Blok 3 Adviesproces

Intervisie

Blok 4 Profilering

Eindgesprekken

Certificaatuitreiking (avond)

 

De leerblokken zijn van 17.00 tot 17.00.

De intervisie is van 18.00 tot 21.00.

 

Praktische gegevens

Groep:     8 - 10 personen

Duur:       4 x 1,5 dag + 3 keer intervisie

Data:       Start 11 maart 2019

Kosten:   € 2.950,- excl. BTW en excl. accommodatiekosten

Locatie:   Centraal in het land

 

Begeleiding

Marlies Bosker is ervaren trainer en coach n het opleiden van adviseurs. In het handzame boek "Hoe help jij je klant, of juist niet?! "omschrijft ze in vijf heldere stappen de aanpak van ieder goed (advies)gesprek.

Ze kent de dynamieken van jullie klanten en van familiebedrijven. Met haar aanpak leer je op een speelse manier jezelf en je klant beter te doorgronden.

 

Meld je aan

Dan leer je hoe jij je impact als adviseur kunt vergroten.

info@movaeres.nl