Programma Verbindend leiderschap

 

 

Verbindend leiderschap is een intense, diepgaande leergang. De zes  eigenschappen van verbindend leiderschap komen in de modules aan de orde: authentieke grondhouding, jezelf en anderen leiden, dienstbaarheid aan de eenheid,  bijdragen aan de toekomst, van betekenis zijn voor iemands ontwikkeling en acteren in complexe speelveld van organisaties. Je leert leiden vanuit verbinding met jezelf en brengt eenheid in wat voor alle betrokken partijen van belang is. 

 

Module 1: Kijk op jezelf

Je krijgt inzicht in jezelf als persoon en als leider

De eerste module gaat over jou en je verlangen naar verbindend leiderschap. Leiderschap met een authentieke grondhouding waarmee je contact nastreeft met de mensen aan wie je leiding geeft. Leiderschap waarin je mensen helpt zichzelf te leiden en zich met elkaar en het werk te verbinden. ’Wat voor verbindend leider ben ik aan het worden? Wat daarvan hebben we in onszelf te ontwikkelen en wat hebben we misschien al? Denk aan vaardigheden als contact maken, diep luisteren, het gesprek aangaan e.a.

Begeleiding: Anjo Markhorst en Robbert van Burggen

 

Module 2: Persoonlijk Leiderschap

Je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou past

Je weet welk effect je op anderen kunt hebben en hoe je irritaties kunt neutaliseren.

Doelstelling van de module Persoonlijk Leiderschap is dat jij (nog) beter in staat bent om de eigen verantwoordelijkheid te nemen over jouw persoonlijke (emotionele) gemoedstoestand. Om dit te kunnen bereiken, ga je stilstaan bij wat sociale interactie precies is. Wat beïnvloedt deze interactie? Wat gebeurt er precies tussen jou en de ander? Wat is jouw aandeel hierin en heb jij hier invloed op? Je word je nog meer bewust van het effect van verwachtingen, interpretaties, irritaties, oordelen door jouwzelf en door de ander.

Begeleiding: Hilda van Bree

 

Module 3: Spirituele aspecten van leiderschap

Je spirituele bronnen en zingeving ontdekken in leiderschap

“Leiderschap is dienstbaarheid ”, is een uitspraak die ik meerdere malen gehoord heb. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Een leider is niet zomaar dienstbaar. Aan wie ben je dienstbaar? Waaraan ben je dienstbaar? Aan welke toekomst ben je dienstbaar? Intenties en ambities zijn mooi, maar dienstbaar zijn naar woord en daad, in houding en uitspraken vraagt oefening. Benedictus noemt 12 stappen die nodig zijn om deze moed om te dienen eigen te maken. Ook andere spiritueel leiders komen aan bod: Franciscus van Assisi, Dag Hammerskjold, Nelson Mandela, de Dalai Lama en bisschop Tutu,  Anselm Grün.

Begeleiding: Jos van Genugten.

 

Module 4: Leiden en verbinden

Je leert om anderen te inspireren en effectief te coachen tot verandering

Als we onze vaste 'beelden'  en waarheden naast elkaar kunnen leggen en daar samen naar kijken ontstaan co-creatie en nieuwe inzichten, waaruit nieuw handelen kan ontstaan. De oude gewoonte om vanuit wantrouwen, beeldvorming en controle-behoefte te oordelen over het handelen van een medewerker kan dan plaatsmaken voor het werkelijk van betekenis zijn voor iemands ontwikkeling. Hier ontstaat de verbinding tussen samen werken en samenwerken. Zo verandert het ‘baas-knecht’ gehannes in een echt gesprek over wat jij vanuit jouw verantwoordelijkheden opmerkt en wat degene aan wie jij leiding geeft daar zelf bij ervaart. Want daar ben je oprecht in geinteresseerd. Vertrouwen verbindt. 

Begeleiding: Robbert van Bruggen

 

Module 5: Verbindend leiderschap en de organisatie

Je nieuwe rol als verbindend leider vormgeven in de organisatie

Vanuit verbinding met jezelf en de ander leer je te acteren in de sociale dynamieken die elke organisatie in zich heeft, met zjin eigen informele wetten.  Je werkt in een speelveld met meerdere spelers en meerdere (soms tegengestelde) belangen. Je draagt samen bij aan het hogere doel van de organisatie , ook als die soms onduidelijk is geworden. We leren je eenheid tebrengen in het dynamische speelveld met vele dilemma’s: van doel en doen, van bijdragen en eigenbelang, van vertrouwen en controle, van lange en korte termijn, etc. Vanuit jouw verbindende leiderschap laveer je met je team in de organisatie door je mensen maximaal tot hun recht te laten komen. Aan welke toekomst dragen jullie samen bij?

Begeleiding: Marlies Bosker

 

 

Opzet van de modules

Elke module beslaat 2 opeenvolgende trainingsdagen inclusief een SIDE KICK-programma op de eerste avond. De modules vinden om de maand plaats en worden de andere maand opgevolgd met een inspiratiedag voor feedback, intervisie en reflectie. Daardoor kunnen verworven inzichten effectief worden toegepast.
Om alles uit de training te halen blijf je overnachten in het Emmausklooster. Zo ben je echt even weg uit de dagelijkse hectiek en laat je de training goed op je inwerken. In de pure kamers van ons klooster kom je na een intensieve trainingsdag helemaal tot rust.