Programma Systemisch adviseren

 

Jouw rol als adviseur centraal

In systemisch Adviseren van Familiebedrijven staat jouw rol als adviseur centraal. We vullen je rugzak met expertise over dynamieken in het familiebedrijf en leren je vervolgens om die te laten staan. We gaan met jou opzoek naar hoe van waaruit jijzelf werkt en hoe jij verandering weet te realiseren. Welke opdracht neem je makkelijk aan? Waar zit je eigen aandacht? Aan wat of wie ben jij van nature dienstbaar? Wat ligt binnen je eigen blikveld? Welke thema's krijg je wel op tafel en welke (nog) niet? Waar loop je zelf vast in je eigen patronen? Zo leer je op een andere manier bij te dragen aan de doorgroei van het ondernemerschap en de onderneming van jouw klanten.

 

Intakegesprekken

Tijdens het intakegesprek wordt de opleiding verder toegelicht en zijn al jouw vragen welkom. Tevens wordt gekeken waar jij staat in je persoonlijke groei als adviseur en of deze opleiding bij jou past. Het vraagt een bepaalde manier van willen leren en willen kijken die verder gaat dan rationele benaderingen. Dat past niet bij iedereen.

Met jou stellen we samen jouw persoonlijke leerdoelen vast.

 

 

Leerblok 1: Anders waarnemen van ieders bijdrage

Jezelf leren kennen in jouw waarom en hoe je dit van anderen op tafel krijgt

Een nieuw perspectief openen vraagt dat je anders leert kijken naar waar het eigenlijk over gaat. Pas dan kom je erachter hoe je bij je klanten nieuwe perspectieven op tafel krijgt en hoe je vooruitgang realiseert. Daarom gaan we met jou werken aan een andere basishouding van jou als adviseur zodat je die nieuwe perspectieven kunt toelaten, uitnodigen en openen. We maken je in de eerste plaats bewust van je eigen vertrekpunten en de positie die je makkelijk inneemt.

 

Leerblok 2: Het speelveld en de spelers in kaart

Zicht krijgen op de vele systemen en wetten waarin we leven en werken

Familiebedrijven zijn complexe systemen waarin in dezelfde personen verschillende dynamieken door elkaar lopen. Een bron van veel verwarring en miscommunicatie. Ieder van ons heeft zijn eigen ambities, behoeftes en zorg voor elkaar. Ieder van ons heeft zijn eigen vertrekpunten en priortieten. Ook jij als adviseur. Je brengt je eigen speelveld mee aan tafel. Waar zit onze aandacht en waar kijke we minder? Wat wil jij als adviseur graag voor elkaar krijgen. 

We leren je jouw eigen systemen en die van je klanten te ontrafelen en de tegengstelde taken en wetten te doorgronden. Je krijgt handvatten om leden van familiebedrijven de onderlinge verstoringen op een andere manier kunnen aanpakken, zodat ieder zijn eigen plek volwaardig kan innemen.

 

Leerblok 3: De werkelijkheid onder ogen zien

Adviseren vanuit dienstbaarheid  aan de werkelijke vraag, niet aan de oplossing

Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Leren luisteren naar wat er werkelijk gaande is. Je realiseren dat jouw kantklare oplossingen van de plank vaak niet werken omdat er meer aan de hand is. Wat zijn de wetten van de ieder systeem waarin ze betrokken zijn en welke wettten zijn wanneer leidend? Waar legt eenieder prioriteit en waar zorgt die persoon dan voor? Je leert vanuit de dienstbare basishouding werken om deze patronen te ontrafelen, zonder er iets aan toe te willen voegen.  Er is wat er is. Met de betrokkenen samen ga je kernachtig het probleem en de oplossingsrichting formuleren.

 

Leerblok 4: Veranderingen realiseren

Je leert uitzoomen naar vertrekpunten om effectief te adviseren tot verandering

Werkelijke verandering ontstaat alleen als de echte vraag op tafel mag, ook als die pijnlijk is voor alle betrokkenen.  Ieders vertrekpunt, ieders oplossing op tafel krijgen verandert het 'vraag-antwoord' gehannes in een echt gesprek. Je merkt aan betrokkenen of ze de werkelijke vraag op tafel durven leggen, of dat er nog iets tussen staat.  Dan is het aan jou om te horen welk vertrekpunt ten onrechte is genomen of waar ze elkaar sparen. Je stelt andere vragen over wat jij vanuit jouw verantwoordelijkheden opmerkt. Vragen verdiepende het vraagstuk. 

Zodra  de echte vraag en oplossingsrichting helder is voor alle betrokkenen, ontstaat de nodige verandering schijnbaar vanzelf. Vanaf de zijlijn stuur je bij. Wanneer de boel niet opgang komt, is er iets nog niet gezien of gehoord. 
 

Leerblok 5: Mijn bijdrage als adviseur

Verdiepend werken in de grilligheid van de klantgesprekken

Je leert dat je van meer betekenis bent door alert aanwezig te zijn dan door hard te gaan werken. Vanuit jouw aanwezigheid gaan mensen anders met elkaar om, worden er andere vragen aan elkaar gesteld. Alleen wanneer nodig leg je vanuit jouw opmerkzaamheid een andere invalshoek op tafel, zodat jouw klanten samen tot nieuwe oplossingen komen. En dat vanuit jouw eigen stijl. De klant is immers expert van zijn eigen vraagstuk.
 

Toetsing

We gaan in de afsluitende dag toetsen hoe jij het geleerde in de praktijk brengt. Je schrijft je persoonlijk statuut over je eigen patronen en hoe jij die meeneemt in jouw adviseurschap. Je krijgt feedback op jouw unieke waarde als adviseur en waar jij van waarde bent en kunt blijven.