'Achterhalen waar het voor de klant nu werkelijk over gaat. Dat is je uitdaging als adviseur.'
‘Wie geen blauwtje durft te lopen, blijft een groentje.’
‘Laat professionals weer de nek uitsteken en niet de kop in het zand.’

Kennismakingsworkshop Coachen van familiebedrijven

Adviseren als sparringpartner van de ondernemer

Leren werken vanuit systemisch perpectief

 

 

 

Familie & Bedrijf, twee systemen – een wereld. In essentie verschillen familie en bedrijf van elkaar. Desondanks of juist hierdoor zijn de structuren van familiebedrijven zo succesvol. Tijdens de opvolging komt daar ook het kapitaalsysteem nog eens bij. Veel adviseurs zien deze systemen los van elkaar. Dat is wellicht makkelijker in de advisering, echter ze hebben veel invloed op elkaar. Daar ligt een bron van veel gedoe in overnameprocessen.

 

Door uit te zoomen naar de tegengestelde wetmatigheden van alle systemen, krijg je een andere visie op kernthema's.

 

Movaeres benadert familiebedrijven als één geheel waarbij de verschillende systemen sterk op elkaar ingrijpen. Het los-van-elkaar zien van deze systemen is wellicht makkelijk, maar het doet geen recht aan de verwevenheid die er wel degelijk is. Kernthema’s raken alle systemen. Onze werkmethode is erop gericht om met alle betrokkenen een visie te ontwikkelen op hoe zij het bedrijf zo kunnen voortzetten dat zij een gezond bedrijf overnemen en de familie een goed leven kan leiden.

 

In deze workshop maken we kennis met de – zichtbare en onzichtbare – dynamieken van familiebedrijven. Onder andere rond het proces van opvolging. Voor adviseurs / coaches een verdieping over thema's en patronen binnen familiebedrijven en een verkenning van mogelijkheden om vanuit de plek van de begeleider een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van familiebedrijven.

 

Voor wie

Senior adviseurs en coaches van familiebedrijven

 

Opleiding Coachen van Familiebedrijven

Deze  dag is bedoeld als kennismaking, zodat je kunt ontdekken of deze manier van werken en kijken bij jou past.

>> meer informatie over de opleiding

 

Aanpak

We zetten jou als begeleider van familiebedrijven centraal. We laten je ervaren hoe het is om vragen te krijgen die jouw kernthema’s raken en hoe je elkaar hierin vooruit kunt helpen. Zo laten we je kennismaken met de leergang Coachend van Familiebedrijven, zodat je voor jezelf weet of dat bij jou past.

 

Begeleiding

Marlies Bosker en Margot Peters zijn zelf werkzaam als begeleiders van familiebedrijven en ervaren trainers en coaches in het opleiden van ondernemers en adviseurs. We werken vanuit verschillende invalshoeken en zijn thuis in het systemische begeleiden. We combineren ervaringsgericht leren met theoretische onderbouwing. Met onze aanpak leer je op een speelse manier jezelf en je klant beter te doorgronden en kom je tot verrassende nieuwe perspectieven.

 

Praktische informatie

Datum:                             21 januari 2020

Locatie:                            Emmausklooster Velp-Grave

Aantal deelnemers:      maximaal 16

Kosten:                            € 250,- pp excl. BTW

>> Geef je op