Met respect voor het oorspronkelijke doel zoeken we eigentijdse wegen dit vorm te geven.

Van Agramanagement naar Movaeres

Onze wortels

Geworteld in de kernwaarden:

 • Pioniersgeest
 • Ondernemerschap
 • Gemeenschapszin

 

Dat vertaalt zich in:

 • Kracht van ondernemerschap
 • Mobiliseren ketenpartners
 • Leven lang leren
 • Anders durven kijken, anders durven doen
 • Voorwaartse beweging om bij te dragen
 • Samen een duurzame toekomst bouwen
 • Respect voor ieders natuur

Dat is wat we nog steeds uitdragen.

 

Meer weten

Neem contact met ons op.

Bel 0486 - 422 322

of mail: info@movares.nl.

 

 

 

We hebben een rijke historie in een ondernemende sector waar de lange termijn visie centraal staat. Waar het belang van samen een duurzame toekomst bouwen voorop staat. Waar mensen steeds weer van elkaar willen leren met respect voor elkaar. Waar bezielde mensen gaan voor het gezamelijken resultaat. Dat is wat ons gevormd heeft.

 

Movaeres kent de gedrevenheid en bezieling om steeds weer te willen leren en er samen voor te gaan.

 

De oprichters

Movaeres is op 29 februari in 1978 opgericht als Agramanagement door het driemanschap Johannes Dopmeijer, Gerard Lesscher en Maarten van Woerden. Ze deelden hun passie om het  ondernemerschap te versterken in de voorwaartse beweging.

 

De zonen van het nieuwe land

Onze oorsprong ligt in Emmeloord bij de opvolgers van het nieuwe land. Wat de vaders gemeen hadden was hun pioniersgeest, ondernemerschap en gemeenschapszin. Daar waren ze op geselecteerd.

Terwijl de vaders het bedrijf op poten zetten en de nodige coöperaties oprichtten, werden de zonen opgeleid in het vakmanschap om straks het stokje van vader over te nemen. Met de groei van de bedrijven groeide ook de noodzaak voor meer ondernemerschap.

 

Drie docenten in het agrarisch onderwijs hadden hier oog en feeling voor en verlegden hun aandacht. Van het geven van technische opleidingen stapten ze over op het ondernemerschap: economische en sociale vorming van toekomstig ondernemers (EVTO). Agramanagement werd geboren.

 

De oorsprong

Begonnen werd met strategische en sociale vaardigheidstrainingen voor ondernemers, nieuw voor die tijd. Het leven lang leren werd geïntroduceerd met een compleet pakket voor elke levensfase.

 • Hoe bepalen we onze koers?
 • Waar liggen onze marktkansen?
 • Hoe werken we samen als afzonderlijke bedrijven?
 • Hoe gaan we om met personeel?
 • Hoe leren we onze grenzen verleggen?
 • Wat is de kiemkracht van mij als ondernemer en van mijn organisatie?
 • Waar liggen stagnaties en hoe worden die doorbroken?

Ruim 25 jaar is gewerkt vanuit een jaarlijks cursusaanbod van open inschrijvingen voor elke fase in het ondernemerschap. De vragen van toen gelden nog steeds, de manier van werken is veranderd.

 

Scholing van het netwerk

Niet alleen onder ondernemers bestond grote belangstelling voor de vorming van het ondernemerschap, ook bij adviseurs en ketenpartners werd de nieuwsgierigheid gewekt. Naast trainingen aan ondernemers werden erfbetreders, adviseurs en cursusdocenten opgeleid in hun bijdrage aan het ondernemerschap. Ketenpartners wisten ons te vinden om te sparren en voor begeleidng. Kees Knook had het stuur overgenomen en wist verrassende nieuwe verbindingen te leggen.

 

Groei en nieuwe verbindingen

Met de groei van de organisatie en de nieuwe verbindingen, groeide ook de markt, het aantal klanten buiten de agri en foodsector. De club groeide naar 15 man- en vrouwschappen met ieder hun eigen inspirerende autoriteit, met ieder hun eigen ontwikkeling. Meerdere markten werden bediend, complexere vraagstukken van organisatiebegeleiding werden opgepakt. Leiderschap van jezelf en in de organisatie werd een belangrijk nieuw thema. De markt verbreedde zich. Reden om na bijna 30 jaar in 2005 de naam te veranderen in Movaeres: wat beweegt jou?.

 

Agramanagement wordt Movaeres

Wie een bredere sector bedient heeft een brede naam nodig. De naam Agramanagement was niet langer toereikend voor waar we overal actief waren. Reden om opzoek te gaan naar een nieuwe meer passende naam. De naam Movaeres werd geboren. Een mix van:

 • moveren: in beweging brengen, ter sprake brengen, iemand aanzetten om iets te doen.
 • aeres-groep: onze overkoepelende moederorganisatie.

 

Verzadiging en verbreding

De markt werd divers, het aanbod diffuus. De verbindingen met het agri en foodsector werden losser. De markt van opleidingen verzadigde. Met de verbreding, raakte ook de focus kwijt. Movaeres stond voor een hoogwaardige club leerspecialisten maar was als geheel minder herkenbaar. Movaeres werd gedwongen tot ingrijpende keuzes.

 

Managen van krimp en opnieuw beginnen

In 2008 zijn we opnieuw begonnen. Marlies Bosker, Erna Harthoorn en Piet Titulaer hebben Movaeres overgenomen van de Aeresgroep en de boel omgeploegd. We hebben laten opkomen waar het voor ons in de kiem echt over gaat: persoonlijke groei, de kunst van het samenwerken en het lef om te leven in het levensritme.

>> De drie uitdaging in al onze vraagstukken

 

De focus is terug gebracht op agri en foodsector, op het vormen van het ondernemerschap, het leiderschap bij ketenpartners en de kwaliteit van adviseurs aan de keuken- en directietafel.  We zijn opnieuw met de uitdaging aan te gaan, om neer te zetten waar het voor ons om gaat: pioniersgeest, ondernemerschap en saamhorigheid.

 

Meer weten

Mocht je meer willen weten over ons, neem dan contact met ons op.

Bel 0486 - 422 322 of mail info@movaeres.nl.