LIVAR ketenconcept

Ondernemer Frans de Rond over veranderen, samenwerken en ondernemerschap

"In de varkenshouderij worden we afgerekend op de laatste cent." aldus Frans de Rond.  "En op een gegeven moment vraag je je af: Hoe gaat dat verder? We zagen dat het zo niet door kon gaan. Daarom zijn we met een groep varkenshouders - waaronder de kloosterboerderij van Abdij Lilbosch in Echt - in 1999 met het Limburgse Varken gekomen. Een nieuw concept waarin de smaak en de leefwijze van het varken centraal staat. Er moest volgens ons een ander soort verdienmodel komen. Een model dat draait om onderscheidend vermogen.”

 

Augustus 2014

 

Frans de Rond is voorzitter van Livar, de stichting die het Limburgs Varken promoot. Het varkensvlees van Livar maakt naam met smaak, kwaliteit en diervriendelijkheid. Naast zijn werk voor Livar runt Frans zijn eigen varkensbedrijf. Movaeres begeleidt Livar al jaren bij de samenwerking, veranderingen en keuzes van deze groep ondernemers.

 

Vinden van de trend

De samenwerking werd gedegen aangepakt bij Livar. “De basis is dat je dingen samen doet, want alleen kom je nergens. Ook tijdens de zoektocht is het belangrijk om samen je doel te formuleren. Elkaar steeds informeren en bijpraten. Ik ben zeer geïnteresseerd in andere sectoren, daar valt enorm veel te leren. We zijn daarom gewoon begonnen met rondkijken. Naar beurzen gegaan, gesprekken gevoerd. Steeds met de vraag: wat wordt er van ons product verwacht? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Dat aftasten en onderzoeken kost veel tijd en energie, maar dan zie je een bepaalde trend. En daar liggen de kansen.”

 

Kracht van de verschillen

Over samenwerken met andere ondernemers zegt Frans: “Het bestuur van Livar trekt samen de kar. Er zijn mensen die meer op de voorgrond treden en anderen die dat minder doen. Het is belangrijk om iedereen gelijk houden. Als iedereen zijn eigen ding doet, is het heel lastig. En met allemaal mensen die hetzelfde denken, ontstaat geen creativiteit. Wanneer je verschillende mensen hebt, heb je wrijving. Je moet samen dezelfde kansen zien en van daaruit leren samenwerken. Met meer mensen creëer je meer kracht. Een gemeenschappelijke visie en doel zijn belangrijk, maar ook ieders eigen ultieme doel moet duidelijk zijn. Als je dat voor ogen houdt, dan manoeuvreer je wel door de weerstanden heen. Wanneer persoonlijk scoren belangrijker wordt, verlies je elkaar. Dat voorkom je door elkaar echt te leren kennen en elkaars hebbelijkheden te accepteren.”

 

“Verschillen geven kracht, vernieuwen en brengen diversiteit binnen de club”

 

Ondernemerschap met passie en volharding

Het heeft de ondernemers jaren gekost om Livar van de grond te krijgen. Movaeres was betrokken bij het hele proces. Frans: “We hebben veel met elkaar geïnvesteerd: in het soort varken, in de verwerking tot een smakelijk product, in betrouwbare afzetkanalen en vooral in elkaar. Daarin heeft Movaeres ons veel geleerd. Ieder jaar overleggen we over de resultaten en maken we een plan van aanpak voor komende jaar. Dat gaat steeds professioneler. Passie en volharden is onze grote kracht geweest. Waar we als groep ondernemers vooral tegenaan lopen is het voortdurende proces om gezamenlijk het geloof er in te houden en de partners steeds weer mee te krijgen. In 15 jaar tijd hebben we een marktpositie weten te veroveren. Dat was eerst lastig en we zijn er nog niet, maar we krijgen steeds meer de stroom mee.”

 

Volgende fase, nieuwe kwaliteiten

Wanneer een nieuwe fase in de onderneming aanbreekt, heb je andere kwaliteiten nodig binnen het samenwerkingsverband. Frans: “Die kwaliteiten zijn nog niet binnen de groep aanwezig en moet je er dus bijhalen. Let op dat je niet vast blijft houden aan oude successen. Bij Livar zitten alle aandeelhouders in het bestuur. We wisselen veel uit en laten ook steeds vaker een externe mening toe. In het begin was dat heel duidelijk Movaeres. Nu zijn het verschillende mensen. We hebben een monnik die aandeelhouder is, hij is heel sterk in ethische vragen en maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben ook mensen die een groot bedrijf hebben bestuurd. Fiscale zaken vragen we na bij de accountant. Zo krijg je per keer verschillende adviezen.”

 

Overdragen aan de volgende generatie

Ook bij Livar speelt de generatiewisseling. Eén aandeelhouder heeft geen opvolging en is uitgetreden. Een andere aandeelhouder heeft een zoon die interesse heeft, hij is mede-aandeelhouder geworden. “Die zoon heeft weer een ander soort opleiding dan de rest van de groep. Hij geeft leiding in de nieuwe fase, is veel nuchterder en zakelijker. En dat is nu ook nodig. Het overdragen van het gedachtengoed naar de volgende generatie neem je in het hele proces mee. Daar ben je altijd mee bezig. Dat geldt ook voor nieuwe medewerkers. Je moet ze meenemen om gevoel voor de markt te krijgen. Laten zien waar je het voor doet, voor welke klanten je gaat en voor welke niet. Daarmee bouw je aan de continuïteit, dan gaat het ook door zonder jou.”

 

Rol van adviseurs

“In de beginfase heeft Movaeres ons versterkt in de onderlinge samenwerking als groep. Ons als verschillende karakters dezelfde kant op laten kijken. Movaeres liet ons de kracht van de verschillen zien zodat je elkaar begrijpt. Wat is ieders motivatie, wat is ieders kwaliteit, wat brengt ieder menstype? Met een adviseur moet je ook een klik hebben. Piet Titulaer deelde onze persoonlijke passie, het klikte qua persoonlijkheid. Hij benoemt de zaken zoals ze zijn zonder er om heen te draaien. Hij doet dat op een prettige evenwichtige manier. Je adviseurs kies je zelf uit. Dus als je een adviseur wilt die weerstand biedt, dan zoek je die. Als je iemand wil die meepraat, dan praat hij mee. Je zoekt je adviseur met zorg uit. Iemand die bij je past.”

 

“Als adviseur moet je twee stappen vooruit lopen en de brug kunnen maken”

 

Meer weten

Ga naar Doorgroei onderneming of neem contact met ons op.

>> info@movaeres.nl

neem contact met ons op via 0486 - 422 322 of mail info@movaeres.nl.

 

Augustus 2014