Duurzaam relatiebeheer

Meer weten

Ga naar duurzame klantrelaties of bekijk de uitzending van RTLZ Ondernemerzaken

 

Meld je aan

Wilt u weten hoe u in uw bedrijf kunt werken aan duurzame klantrelaties? Neem contact met ons op.

>> info@movaeres.nl

 

Bestel

Het boekje 'Sparren met Vakbroeders' voor handige tips voor de Best Practices

>> boekje bestellen

 

Adviseur biedt meerwaarde als procesbegeleider

 

Van een adviseur wordt verwacht dat hij veel inhoudelijke kennis heeft. Een goed adviseur kan met een paar extra communicatieve vaardigheden ook een prima coach of procesbegeleider zijn. En daar kan een ondernemer nog wel eens meer aan hebben.

 

Peter van den Hoek akkerbouwer en Gert Sikken van SuikerUnie

samen over de Best Practices

 

Sinds 2007 is de buitendienst van de SuikerUnie in Dinteloord overgestapt op de ‘Best Practices’; een soort studiegroepen waarin ondernemers zelf de inhoudelijke discussie bepalen en voorbereiden en waarbij de buitendienstmedwerkers de groep begeleiden. Marlies Bosker: 'De buitendienst spuit hier niet zelf zijn kennis, maar laat een groep ondernemers bij elkaar in de keuken kijken en hun ervaringen delen.’ Directeur van SuikerUnie Gert Sikken is tevreden over deze aanpak. ‘Je haalt dan alle kennis die in de groep aanwezig is eruit. Het helpt ondernemers echt vooruit.’

 

Adviseren van OEN gedrag

Best Practices vraagt van een adviseur een totaal andere manier van werken. Bosker: ‘De focus verschuift van kennisoverdracht naar het leren van elkaar en de keuzes van een ondernemer doorgronden. Als adviseur verleg je de aandacht van je inhoudelijke kennis naar het mobiliseren van OEN gedrag: Open – Eerlijk – Nieuwsgierig.’ Kortom je wordt procesbegeleider.'

 

Boerenwijsheid

Bij Best Practices draait het om de boerenwijsheid: waarom doen mijn collega’s het anders? Collega’s die met gelijksoortige dingen bezig zijn, maar de boel toch net even anders aanpakken. ‘Ervaren dat ieder vanuit zijn eigen invalshoeken zaken aanpakt. Dat inspireert en stemt tot nadenken.’ vindt Bosker. ‘Je wordt als het ware rondgeleid in je eigen vakmanschap, je eigen manier van werken en je eigen manier van denken.

Door leerervaringen van anderen te bekijken, de aanpak van anderen te beleven en uitgangspunten van anderen te doorgronden kom je je eigen vooroordelen en vastgeroeste patronen tegen. Je vergroot je inzicht in je vak, toetst, gaat samen experimenteren. Je ogen worden geopend voor je eigen vakmanschap.’

 

Duurzame klantrelaties

Movaeres past Best Practices in diverse sectoren toe. ‘Voor de deelnemers is het effect een versterking van hun vakmanschap, anders leren kijken, gefundeerde keuzes maken en een hechtere onderlinge relatie met ondernemers onderling.’ Voor de organiserende partij levert het een intensiever contact op met de ondernemers. Sikken merkt dat ook. ‘Door de Best Practices krijgen we een heel ander contact met onze telers. Er ontstaat een hechtere onderlinge klantrelatie waarin je elkaar veel beter begrijpt. En niet alleen telers leren veel, ook onze eigen mensen horen nog steeds nieuwe dingen.’

 

(Bijna) elke adviseur kan het leren

Het belangrijkste dat een adviseur moet doen bij een Best Practices aanpak, is het brengen van de juiste sfeer in de groep. ‘Zodat mensen open met elkaar om durven gaan, nieuwsgierig naar elkaars argumenten luisteren en door durven vragen.’

De rol van de procesbegeleider is tijdens de eerste dag heel groot. Hij maakt van losse deelnemers een hechte groep. Hij kijkt hoe mensen met elkaar omgaan en zorgt ervoor dat ze over hun eigen barrières heen durven stappen. Ook regelt hij dat de thema’s en afspraken worden vastgelegd in een werkplan.’

Op praktijkdagen lijkt de rol van de begeleider gering. ‘Maar hij is voortdurend alert. Hij kijkt wat er in de groep  gebeurt, koppelt zaken terug, maakt mensen nieuwsgierig, weet met welke vragen je iedereen meekrijgt, brengt een verdiepingsslag en zorgt dat de vragen echt worden beantwoord. Het eerste antwoord is immers vaak niet het echte antwoord.

 

 

Toegevoegde waarde voor adviseur en bedrijf

Best Practices is niet de enige manier van werken voor een adviseur.' benadrukken Bosker en Sikken. 'Zie het als toegevoegde waarde, je krijgt een nieuwe  gereedschapskist aangereikt die overal te gebruiken is.' vindt Sikken. Bosker: 'Als adviseurs Best Practices kennen, kunnen ze beter schakelen. Ze leren anders kijken en luisteren.'

 

Ook voor de SuikerUnie heeft de Best Practices geen windeieren gelegd. We bereiken veel meer telers op een veel opener manier, we leren van elkaar. Het geeft een andere betrokkeheid van de SuikerUnie betrokken bij haar leveranciers. Ondernemers zijn in staat op een andere manier belissingen te nemen. De buitendienstmedewerkers weten veel beter wat er speelt. Het is een andere manier van relatiebeheer.

 

Dit is een samenvatting van het artikel in V-focus, Wilma Wolters

 

Meer weten

Ga naar duurzame klantrelaties. Bekijk ook de uitzending van RTLZ ondernemerszaken over duurzame klantrelaties.

Wilt u weten hoe u in uw bedrijf kunt bouwen aan duurzame klantrelaties. Neem contact met ons op. >> info@movaeres.nl

neem contact met ons op via 0486 - 422 322 of mail info@movaeres.nl.

 

November 2014