Richting en focus voor jouw toekomst

We dagen je uit om focus te houden om je eigen plannen en voornemens te realiseren. Voor je het weet word je weer geleefd door de waan van dag en komt er niets terecht van alle mooie plannen makerij.  Wat streef je voor jezelf na en ben je op de goede weg? Heb je je eigen lange termijnplan goed voor ogen? Of word je steeds tegengehouden door allerlei beslommeringen, niet geplande afslagen of stoplichten die maar niet op groen springen? Hoe voorkom je dat je steeds wordt afgeleid en je plannen weer niet realiseert? Wij geven je richting en focus met één A4.

 

 

 

 

Ga er eens voor zitten om je eigen koers op één A4 samen te vatten. Die kun je immers met een punaise aan de muur hangen of lamineren als je placemat, zodat je er dagelijks aan herinnerd wordt. Dan blijf je zien of je nog op de goede weg zit. En geef je jezelf, je team en je bedrijf richting voor de toekomst.

 

Plan jouw jaar met onze 8 stappen!

 

Van binnen uit

Veel plannen gaan over 'Wat' je doet, soms over 'Hoe' je het doet en zelden 'Waarom' je het doet. Wij beginnen andersom, bij jou, bij de vraag waarom. Daar zit immers het plezier, daar zit de oorsprong en waar je aan bij wilt dragen. Als je alleen focust op wat je moet doen, raak je gemakkelijk de koers kwijt en doe je wat vorig jaar deed. Of zelfs wat vorige generaties ook deden, zonder nog te begrijpen waarom. Dat geeft geen energie en uiteindelijk raak jij, je team of je bedrijf uit koers. Vanuit het ‘Waarom’, gaan we naar het ‘Hoe’ en uiteindelijk naar het ‘Wat’. In acht duidelijke stappen.

 

"Een plan van een ander dwingt je in een keurslijf. Met het schrijven van mijn eigen plan,

schep ik mijn eigen kaders en houd ik mezelf scherp"

 

            Je richting uitzetten in 8 stappen

 

WAAROM

1. Missie & Visie bepalen
Waar ga je voor? Wat streef je na met je bedrijf? Wat is je ambitie?
Waar draag je aan bij met jouw werk, met jouw team met jouw onderneming?
 

2. Kernwaarden formuleren
Waar sta je voor? Wat zijn de kernwaarden en talenten van waaruit je werkt? En wat zijn de kernwaarden van je team en bedrijf? Matchen die met elkaar?

 

HOE

3. Doelen kiezen
In welk businessmodel zit je? Wie is je klant? Wie betaalt jou? Wat draag je bij aan de doelen van de klant? Welke concrete doelen streef je voor jezelf na voor de komende jaren? 
 

4. Stoplichten achterhalen
Wat helpt op weg? Wat houdt je tegen? Welke sterktes en zwaktes zijn er? In je eigen kunnen, in de interne organisatie, in de markt waar jij werkt? Biedt dat genoeg groen licht om het plezier vast te houden?

 

5. Strategie bepalen
Welke strategische keuzes maak je om je doelen te bereiken? Hoe ga jij er voor zorgen dat er genoeg stoplichten op groen komen te staan, zodat jij jouw doelen gaat realiseren?

 

WAT

6. Acties definiëren
Wat moet er dan nú gebeuren om welk resultaat te boeken? Welke acties zijn echt van belang? Heb je het lef om die acties ook te ondernemen?
 

7. Dashboard inrichten
Met welke meetinstrumenten richt je je 'dashboard' in? Hoe weet je of je op koers ligt en wanneer je afwijkt? Durf je het voor jezelf zo concreet te maken? Wanneer stuur je bij?

 

8. Genieten van het resultaat
Wat ga je investeren in talent - tijd - geld? Wat levert het op? In euro's, werkplezier en duurzaamheid? Wanneer heb je aan het eind van komend jaar het goede gevoel? Wat is er dan bereikt?

 

Neem de tijd en laat je helpen

Een dergelijk plan schrijf je niet in een namiddag. Daar zit veel denkwerk en analyse onder. Door dat zelf te doen, weet je wat er gaande is: voor jouw persoonlijke ontwikkeling, voor jouw team of voor jouw bedrijf.  Neem de tijd voor de Waarom - Hoe - Wat vragen. Leg het een dag weg en pak het terug.  Laat je desnoods begeleiden bij het proces van het maken van het plan. Zoek daarvoor iemand die scherpe vragen kan en durft te stellen. Iemand die een stok achter de deur wil zijn. Vraag iemand die niet alleen naar je woorden luistert maar ook naar je lichaamstaal, naar hoe je het zegt, naar wat je niet zegt. Zo iemand kan boven tafel krijgen waar het voor jou echt over gaat. Laat input aandragen, maar zorg dat je zélf de opzet en keuzes blijft bepalen.

 

"Je hebt de vragen van een ander nodig om je eigen dromen, knelpunten en mogelijkheden helder te krijgen.

Dat lukt je niet alleen omdat het te vanzelfsprekend is."

 

Wil je weten hoe je in 8 stappen een je 'ondernemersplan' kan maken voor jouw bedrijf, jouw team of jezelf. Neem dan contact met ons op. Dan kun je het volledige document opvragen ter ondersteuning van deze 8 stappen.

 

 

De aanpak van Movaeres

Wij zetten vooral jou aan het werk om te komen tot een scherp plan. Wat wij doen is de stok achter de deur zijn en scherpe vragen stellen. Dat levert veel op.

 

Sparren over het waarom 

We sparren over het waarom van jouw koers. We weten wat er in de sectoren gaande is en maken scherp welke bijdrage jij wilt leveren aan markt en maatschappij, maar ook welke weerstanden dat eventueel oproept. We laten je de meerwaarde zien van samenwerking met collega's, in teams en in de keten. We snappen de verborgen dynamieken van teamsamenwerking en van familiebedrijven. Dat samen vormt het vertrekpunt voor jouw plan. 

 

Focus op het doel en de strategie

Dan zetten we jou aan het werk voor het doel en strategie voor de komende tijd. Je kunt maar drie echte doelen  realiseren in één jaar tijd. Beperk je daar toe. We laten je kijken naar je eigen talent, de sterke en zwakke punten van het werk, de kansen en bedreigingen in de markt en maatschappij. We laten je je eigen stoplichtanalyse (SWOT+) maken met maximaal 12 kernpunten. Dat geeft focus. Het maakt dat je scherper kunt kiezen.

We slijpen de doelen en strategieën fijn en geven de incongruente keuzes aan. Passen deze doelen bij jou, bij jullie team en bij jullie onderneming? Hoe krijg je iedereen in je werk of je bedrijf hierin mee? En welke eigenschappen en vaardigheden heb jij als persoon dan te ontwikkelen?

 

Voortgang bewaken

Passen de actiepunten bij de doelen? Liggen we nog op schema? Lopen we tegen zaken aan waardoor we moeten bijsturen? Blijken dingen onmogelijk? Hoe kan het dan wél? Door iedereen in het bedrijf erbij te betrekken ontstaat er veel energie en blijken we vaak tot veel meer in staat dan we vooraf denken. Dat vraagt wel een leiderschap van loslaten.

 

Genieten van het resultaat

We meten niet alleen het resultaat in euro's, maar ook in plezier en duurzaamheid. Dat geeft ruimte voor nieuwe investeringen, dat geeft energie om door te groeien, dat geeft verantwoordelijkheid naar de omgeving en leefmilieu.

 

Het is aan jou wat de inhoud van jouw jaarplan wordt en waar je komend jaar voor gaat.

 

Meer informatie

Wil je ook een jaarplan dat werkt? Een jaarplan dat jouw sturing en richting geeft in jouw werk? Neem contact met ons op. Mail info@movaeres.nl of bel 0486-422322.