Veel gelezen artikelen over adviseurschap

Nieuwe perspectieven op tafel

Langdurige problemen die maar niet opgelost worden. Bedrijven die achterblijven in ontwikkeling. Energieverlies of onderling gedoe. Onduidelijkheid in strategie of koers. Allemaal vragen die je graag opgelost ziet als adviseur. Hoe krijg je daar de vinger achter?

oktober 2018

>> Vanuit een andere aanpak adviseren 

De dialoog aangaan 

De kracht van jou als adviseur zit niet in je kennis en adviezen maar in de dialoog die je op gang weet te brengen. Wie niet begint met het probleem naar uitzoomt naar het grotere perspectief opent andere inzichten. Iets voor jou? Schrijf je dan in voor de workshop.

maart 2018

>> De dialoog op gang brengen

team leidinggeven teamwork

Hoe HELP jij je klant, of juist niet?!

Adviseurs met LEF maken het verschil. Ze weten echt naar de klant te luisteren en te doen wat nodig is, niet wat ze vragen. Ze kennen zichzelf door en door en hebben het LEF hun eigen deskundigheid tijdelijk opzij te zetten. Dan gaan de ogen en oren pas echt open. Dat doen ze in vijf stappen.

Maart 2017

>> De presentatie van een inspirend en handzaam boek

Adviseurschap, nieuwe adviseur, andere ondernemer, ondernemerschap, advies, bedrijfsadviseur

Nieuwe ondernemer wil andere adviseur

De adviesmarkt is sterk in beweging. Ondernemers zoeken adviseurs die vanuit hun ondernemersconcept meedenken en toegevoegde waarde leveren.

maart 2017

>> Ondernemer wil andere adviseur

Doorgroeien naar een strategisch adviseur

Jouw impact als adviseur ontstaat niet vanzelf. Ieder doorloopt zijn eigen groeihobbels: in kennis, in aanpak en in interactie. Wie zijn grenzen kent en die durft te verleggen kan doorgroeien tot een strategisch adviseur.

oktober 2016

>> Voor welke groeistuipen sta jij

Adviseurschap, nieuwe adviseur, andere ondernemer, ondernemerschap, advies, bedrijfsadviseur

Adviesvak is in beweging

De adviesmarkt is in verandering. Iedere adviseur heeft zich een eigen discipline eigen gemaakt. Maar of die nog houdbaar is? Is daarin nog ontwikkeling mogelijk en wenselijk? Wat is jouw bijdrage aan de klant vanuit jouw toegevoegde waarde? 

juni  2016

>> Groeimogelijkheden adviseur

Durf het anders te doen

Hoe vaak heb jij jezelf dit jaar verrast? Hoe vaak ben jij voor jezelf gaan staan? Voor wat echt belangrijk is? Een goed voornemen: Verdoe je tijd niet aan onbenulligheden.

december 2015

>> Durf jij het anders te doen?

Conflict als geschenk

Veel conflicten verzanden in 'welles - nietes' en vasthouden aan eigen standpunten. Zo raak je elkaar kwijt. Naast vechten of vluchten is er een 3e manier om conflicten te benaderen. Stephen Covey schreef hier over.

november 2015

>> Conflict als geschenk

Adviseur biedt meerwaarde als procesbegeleider

Een samenvatting van het interview met Gert Sikken en Marlies Bosker over een andere rol van adviseurs in duurzaam relatiebeheer.

november 2014

>> Duurzaam relatiebeheer

Movaeres en SuikerUnie samen bij RTL Z ondernemerszaken

Kijk naar de uitzending: Hoe je duurzame klantrelaties vorm kunt geven!

>> Movaeres bij RTLZ