Vanuit dialoog het stokje overnemen

"Zelf je mening vormen, een visie ontwikkelen, met elkaar blijven communiceren, een breder inzicht in bedrijfsovername, tijdig bespreken, oud en jong samen, vanuit een breder spectrum kijken, veel inspiratie, stof tot nadenken." Enkele reacties van de enthousiaste deelnemers van de Aeres Hogeschool Bedrijfsovernamedag. In het proces van bedrijfsovername worden voor de toekomst van beide generaties belangrijke keuzes gemaakt. Daarom gingen studenten van de opleiding Ondernemerschap op 16 mei 2018 met hun ouders in dialoog.

 

Mei 2018

 

 

 

Samen in gesprek om ideeën over de toekomst uit te wisselen. Ook de dingen die moeilijk zijn en waarover ouders en opvolgers mogelijk van gedachten verschillen. Dat was de opzet van de drie studenten Simone Verhoeven, Jos Kroeze en Lynette Verweel voor de Bedrijfsopvolgersdag van de Aeres Hogeschool.  Ondersteund door Movaeres is de opzet meer dan geslaagd. Met filmpjes over hun eigen vragen en de ervaringen van oud-student Rob ter Haar (die 15 jaar verder is) kwamen de werkelijk dilemma's van de bedrijfsoverdracht op tafel. 

 

De filmrapportages van Simone, Jos en Lynette

 

 

Wie zijn betrokken?

Bij Simone thuis zitten ze met vier zussen om tafel die alle vier geïntereseerd zijn in de bedrijfsovername. "Dat gaat alleen als je veel met elkaar in gesprek blijft" aldus haar moeder.  "Wij doen dat in de weekelijkse vergadering en af en toe met ondersteuning van een agrocoach. Simone vertelt haar verhaal over de familiedialoog. 

>> Familiedialoog:  Wie zitten er aan tafel?

 

Wat voor ondernemer wil jij worden?

De vader van Jos heeft om gezondheidsredenen het melkvee vervangen door jongvee. "Hierdoor ben ik veel bewuster bezig met wat voor ondernemer ik nu eigenlijk wil worden, ik word wel gedwongen om hier in te kiezen. En eigenlijk is dat juis wel mooi, anders was ik waarschijnlijk onbewust het melkveebedrijf in gestapt."  Jos vertelt in zijn filmpje hoe zijn ambities concreter maakt.

>> Ambitiedialoog: Waarom dit bedrijf? Wat zijn de ambities?

 

Waar geloof jij in? Wat is uniek in wat jij doet?

Je eigen toekomst vinden zodat je je eigen route uit kan zetten. "Ik zou het wel mooi vinden wanneer we op de een of andere manier meerwaarde weten te creëren voor onze uien. Hoe ik dat precies kan gaan doen en of het haalbaar is weet ik nog niet."  Lynette vertelt over haar zoektocht naar meerwaarde van ui en het echte ondernemerschap. "Wat jij doet, daar zie je het resultaat van. Dat maakt het leuk en ook spannend."

>> Routedialoog: Hoe geef je de toekomst vorm?

 

Hoe neem je over?

"Ik ben met mijn schoonvader in gesprek gegaan of ik niet het bedrijf kon overnemen. En dat kon. We hebben een tijdje samen in de maatschap gezeten: veel praten met elkaar, van elkaar kunnen zien dat je dingen anders doet. Gelukkig heeft hij mij veel ruimte gegeven omdat hij weet hoe belangrijk dat is. En ik blijf hem nog steeds betrekken, dat gaat eigenlijk best wel mooi." Rob ter Haar, ondernemer en oud student

>> Managementdialoog: Wie doet wat wanneer?

 

 

Je eigen route kiezen

Onder de deelnemers blijkt ook hier dat 70% van de aanwezigen eigenlijk in een ander verdienmodel wil zitten. Het meegaan in stroom van de volumemarkt heeft lang niet voor iedereen de voorkeur. Weten wat bij jou past als type ondernemer. En het verdienmodel zo inrichten dat jij jouw stijl van ondernemen kwijt kunt . Dat is een belangrijke basis voor jouw plezier en succes als ondernemer. Met de IKTO OndernemerCheck krijg je inzicht in elkaars voorkeuren.

 

In dialoog blijven

De dialoog met elkaar aangaan als familie is niet altijd eenvoudig. Je hebt verschillende persoonlijkheden, met ieder je eigen inzichten en visie en je hebt allemaal een andere betrokkenheid of belang. Naar elkaar willen luisteren en elkaar respecteren is cruciaal. De vanzelfsprekendheden en ook verschillen onder ogen willen zien. Dat is het vertrekpunt van een succesvol bedrijfsovernametraject. Daar zijn we 16 mei uitgebreid op ingegaan. 
 
 

Dialoogkaarten en het stokje overdragen

Om met zoveel mensen tegelijk het goede gesprek aan te gaan en thuis ook door te laten gaan heeft Movaeres de F-A-R-M dialoogkaarten ontwikkeld. Daarmee kunnen ouders en opvolgers ook met elkaar thuis verder in dialoog. Door eens per jaar de vragen uit de dialoogkaarten weer eens aan elkaar te stellen, krijg je (weer) aandacht voor elkaar en ieders ideeën over de toekomst. Die veranderen nog een tijdje. Zo kunnen jullie samen de keuzes maken voor de toekomst van het familebedrijf en van beide generaties. Zo dragen jullie de kracht en waarden van jullie familiebedrijf over naar de volgende generatie.    

 

Heb je deze dag gemist?

Wil je ook samen in gesprek met de vier dialoogkaarten:

Neem dan contact met ons op.  Meer informatie: info@movaeres.nl

Kijk ook naar ons cursusprogramma ondernemerschap voor jouw verdere ontwikkeling als ondernemer.