Als routines niet meer werken

In de Agrifoodsector is veel gaande. Veel ondernemers en adviseurs zijn gewend geraakt aan de gebaande paden. Ervaringen van vele jaren geven een overtuiging voor de beste weg en vormen routines. Daarin weet je elkaar snel te vinden en versterken. Maar wat als routine niet meer werkt? Wat moet je dan? Bij Movaeres merken we dat veel mensen in de agrifoodsector met deze vraag worstelen: doorgaan op de ingesleten routes of een nieuw pad uithakken? Hoe vind ik hierin de juiste weg? Wij helpen je ontdekken waar de toekomstmogelijkheden liggen die bij jou passen.

 

Februari 2019

 

 

We zien dat veel ondernemers en organisaties in de land- en tuinbouw onder economische, ecologische en sociale druk staan. Dat hoeft geen ramp te zijn, druk is soms nodig om in beweging te komen. In reactie op de druk gaan sommige ondernemers de barricades op om het oude systeem overeind te houden, vaak met behulp van technologische vernieuwing. Een ander deel van de ondernemers heeft nog nooit zoveel kansen gezien, ook al worden ze door collega’s en adviseurs voor gek verklaard. Ondertussen gaan jongeren vaak gewoon maar op pad, zij hebben nog niet zoveel te verliezen.

 

(Jonge) ondernemers willen een toekomst

Steeds meer ondernemers zijn bereid tot verandering. Sterker nog, veel ondernemers zijn in een verdienmodel terechtgekomen dat niet past (meer) bij hun wensen en/of mogelijkheden. Dat brengt geen geluk in het ondernemerschap. Deze ondernemers kunnen niet hun eigen koers volgen of doen waar ze echt goed in zijn. Dat gaat ons aan het hart. Dan maak je niet de goede keuzes voor de toekomst.

 

Wij merken dat ook veel jonge ondernemers vastzitten in hun toekomstkeuzes. Dat velen van hen eigenlijk iets anders willen dan het verdienmodel waarin hun ouders actief zijn. Dat zij daar zelf niet echt in geloven. De nieuwe generatie wil haar eigen bijdrage leveren aan de veranderende toekomst.

 


69% van de jongeren wil overstappen op een ander verdienmodel.

47% van de jongeren heeft de juiste kwaliteiten voor het huidige verdienmodel.

Slechts 15% zit goed op zijn plek.

(Onderzoek Movaeres onder NAJK-leden & studenten Aereshogeschool Dronten)


 

Meerdere wegen naar Rome

Ondernemers bewandelen verschillende paden. Er zijn ondernemers die het helemaal anders willen, die in een nieuwe route durven te geloven. En andere ondernemers zien nog steeds de mogelijkheden in het vertrouwde zien, willen op dat pad verder. Beide sporen hebben een toekomst, want niet alles kan tegelijkertijd veranderen.

 

We onderscheiden vier paden. Vier manieren om van nu naar morgen te komen. Vier manieren om het anders te gaan doen. Pioniers en kantelaars willen het anders, zij lopen op een transitiepad. Doorlopers en gevangenen 'moeten verder', zij hebben een ontwikkelpad te volgen.

 

Pioniers

Pioniers lopen voorop en nemen (grote) risico’s, omdat ze erin geloven. Omdat ze hun eigen weg durven gaan, zonder kramp. Ze durven het bestaande los te laten en te investeren, zonder zekerheid van rendement. Dat is niet van het grootste belang. Ze investeren in de toekomst van volgende generaties.

 

Kantelaars

Kantelaars denken iets langer na, kijken om zich heen, overleggen, stemmen af en gaan het liefst samen op pad. Ze leren van de pioniers, ze zien dat het anders moet, maar erkennen ook de risico’s. En dan gaan ze ineens bedachtzaam op weg.

 

Doorlopers

Doorlopers kijken wel om zich heen, maar ze kunnen hun vertrouwde paden nog niet direct los laten. Ze zien de kansen en wachten nog even af wat het juiste moment is. Of en wanneer de familie en/of de gevestigde orde ook mee gaat. De grootste hobbels van het oude systeem kunnen ze nog wel een tijdje oplossen. Ook de technologie gaat voort.

 

Gevangenen

Gevangenen zitten vast in oude systemen, in oud denken. Ze zijn niet wendbaar genoeg: te trouw aan de familieopdracht, te zwaar gefinancierd, te vast in beton en staal, te vroeg gegokt in tijden van veranderende wetgeving, te vertrouwd met wat ooit een goede richting was. Ze raken gefrustreerd, boos. De emotionele of financiële hypotheek geeft te weinig ruimte. Zij kunnen niet anders dan verder gaan op de oude paden. Of is er toch ruimte…?

 

 

De transitie is gaande

De transitie in de agrifoodsector is gaande, de eerste kantelaars zijn al op weg. Voor veel mensen zijn deze vernieuwers nog uit het zicht, maar door de nieuwsgierigen onder ons worden ze met bewondering gevolgd. Op verschillende plekken komen wij deze (jonge) ondernemers tegen. Hun energie werkt aanstekelijk.

 

Er komen steeds meer kantelaars. Steeds meer mensen zien dat het anders moet, maar weten nog niet hoe. Ze zien dat de markt iets anders van ze vraagt en vinden antwoorden, maar lopen ook nog vaak vast. Ze worden soms voor gek verklaard door adviseurs en dienstverleners. Oude ketensystemen houden hen het liefst op hun plek. Ze gaan in tegen oude familiewetten en succesverhalen. Ze lopen vast in de wetgeving die gericht is op de oude systemen.

 

Wij willen ondernemers graag helpen hun eigen pad te leren kiezen en niet automatisch mee te gaan met de stroom. Samenwerken en elkaar versterken zijn daarbij wat ons betreft onontbeerlijk: met de ondernemers, maar ook met adviseurs en ketenpartners rondom de ondernemers. Wij nodigen partijen graag uit om samen met ons op pad te gaan.

 

Op weg met ondernemers én hun adviseurs

Om verder te komen moet je als ondernemer de dialoog aangaan: met jezelf - je compagnons - je klanten - anders denkenden - andere branches - ketenpartners, etcetera. De juiste vragen leren stellen om nieuwe wegen te ontdekken. Met elkaar als ondernemers de confrontatie met je eigen toekomst aangaan; dat geeft inspiratie en motiveert. Partners uit het familiebedrijf daarin meenemen vergroot de slagingskans.

 

In het opleiden en begeleiden van ondernemers willen we ook hun adviseurs meenemen. Dan wordt er niet alleen door de deelnemende bedrijven geleerd, de ervaring die adviseurs opdoen wordt meegenomen naar andere ondernemers. Dat versnelt het transitieproces, dat geeft adviseurs een andere benadering aan alle keukentafels.

 

Wat doet Movaeres

 

We zijn al vele jaren op weg in de transitie. Om bij te dragen aan deze transitie hebben we de trajecten F-A-R-M development (voor ondernemers) en S-P-A-R-R development (voor adviseurs) opgezet.

 

Samen in cursusgroepen of persoonlijk aan de keuken- of directietafel werken we er dagelijks aan om (jonge) ondernemers in familiebedrijven de juiste keuzes te laten maken. Keuzes  die passen, die toekomst geven aan het familiebedrijf en meebewegen met de vele maatschappelijke veranderingen. Door ook adviseurs mee te nemen en toe te rusten met andere vragen en een ander instrumentarium, vergroten we de slagkracht en vergroten we de slagkracht en het succes van ondernemers.

 

>> info@movaeres.nl


Ondernemers in familiebedrijven de juiste keuzes laten maken

&

hun ketenpartners toerusten met ander instrumentarium.

 

Dat vergroot de slagkracht en borgt de slagingskans voor ondernemers.

F-A-R-M development = S-P-A-R-R development