Leiderschap door te jagen of te verbinden

`We hebben een ander type leider nodig` is een opmerking die we steeds meer horen. Geen leiderschap meer dat uitdaagt tot eeuwige strijd, jagen of gejaagd worden, maar leiderschap dat uitgaat van verbinden. In het jagen vergeten we de aandacht voor onszelf als leider en verliezen waar het nu werkelijk over gaat. Voor je het weet gaat leiderschap over efficiënter werken of omzetcijfers en zetten we de teamleden tegen elkaar op.  Er is ook een type leiderschap dat de eenheid brengt door te verbinden. Eenheid tussen de bijdrage voor de samenleving, de ontwikkeling van teamleden en het resultaat. Aan welke toekomst wil jij bijdragen?

 

 

Veel professionals voelen zich opgejaagd, voorgeprogrammeerd en worden afgerekend op hun eigen omzet. Steeds meer professionals zien we hierin afhaken of dreigen hun eigen kracht te verliezen. Dat komt het plezier in het werk niet ten goede en ook niet het resultaat van de organisatie. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol. Waardoor laten zij zich leiden en hoe vertalen ze dat naar de ontwikkeling van hun team en organisatie? Waarin laat jij je opjagen en waarin weet jij te verbinden? Geen eenvoudige vragen. Wel zeer relevant in veel organisaties.

 

Aan welke toekomst wil jij dienstbaar zijn? En welke betekenis wil jij hebben voor iemands ontwikkeling zodat hij optimaal kan bijdragen aan jullie organisatie?

 

Het type leiderschap maakt veel uit voor het resultaat van een organisatie. Een jagend leider zet het resultaat voorop, ziet de klant als middel en stelt zijn personeel op voor maximale efficiency. Een verbindend leider brengt eenheid tussen de toekomst van de organisatie, ontwikkelingen van zijn teamleden en de bijdrage aan klanten en de maatschappij. Wat is voor jou leidend in jouw leiderschap? 

 

Eigenschappen verbindend leiderschap

Verbindend leiderschap heeft voor ons zes eigenschappen die samen eenheid brengen tussen verschillen die vaak geen tegenstelling zijn:

  • In verbinding zijn met jezelf: authentieke grondhouding - je bronnen - je talenten
  • In verbinding zijn met anderen: samenwerken - interactie - wederkerigheid
  • In verbinding zijn met je dienstbaarheid: voor collega's - klanten - samenleving
  • In verbinding zijn met je leiderschap: leiding nemen - ontvangen - geven
  • In verbinding zijn met de (organisatie)systemen: taakopvatting - verantwoordelijkheid - uitwisseling
  • In verbinding zijn met de toekomst: vooruitzien - meedeinen - ontwikkelen

 

Leergang verbindend leiderschap

Wil jij je met jouw team van betekenis zijn? Wil je leren leidinggeven op een manier die bij je past en die recht doet aan de diversiteit en professionaliteit van je team? Wil je leren om van controle naar verbinding te gaan en van hiërarchie naar wederkerigheid? Dan is deze leergang voor jou. Leiderschap door verbindingen te maken en eenheid te brengen.

Movaeres draagt bij aan deze leergang die in verbinding met diverse trainers van diverse organisaties is opgezet.

>> meer informatie over de leergang Verbindend Leiderschap