Nieuwe perspectieven op tafel krijgen

Adviseurs van familiebedrijven voelen zich soms onmachtig omdat ook zij geen echte oplossing hebben voor vraagstukken waar hun klanten voor staan. Wanneer er om onverklaarbare redenen geen echte vooruitgang komt en het bedrijf achterblijft in zijn groei. Als er energieverlies is bij de mensen of onderling gedoe – wat het plezier in het ondernemen bederft. Als er onduidelijkheid is over de strategie of een gebrek aan krachtig leiderschap. Wanneer er vooral over externe factoren geklaagd wordt in plaats van werk te maken van het antwoord op de uitdaging waarvoor ze (komen te) staan. Dan is er een andere aanpak nodig van jou als adviseur. Dan is het tijd om een context te creëren waarin doorbraken mogelijk worden, om opnieuw de creativiteit van de ondernemers aan te boren en nieuwe perspectieven op tafel te leggen. 

 

September 2018

 

 

Als adviseur wil je niets liever dan de vastlopende sporen in familiebedrijven doorbreken en met nieuwe perspectieven komen. Je wilt de ondernemers met wie je samenwerkt de juiste keuzes laten maken. Maar hoe doe je dat? Dat vraagt niet alleen dat je een andere expertise over familiebedrijven en hun marktkansen beheerst, dat vraagt ook om een andere basishouding en vaardigheden van jou als adviseur. Met de leergang Systemisch Adviseren van Familiebedrijven geven we een antwoord op deze zoektocht waarover hoe langer hoe meer adviseurs ons aanspreken. 

 

De vijf stappen van Systemisch Adviseren van Familiebedrijven

In Systemisch Adviseren van Familiebedrijven zoomen we uit naar de meerdere systemen die van invloed zijn op de betrokken spelers. Daarmee verbreden we je perspectief en gaan we op zoek naar ieders vertrekpunt. Zo komen we eerder tot de kern van de zaak en kunnen we sneller werkzame stappen vooruit zetten. Je bereikt meer effect met minder energie in kortere tijd. Om iets wat goed gaat nog beter te maken, om iets wat slecht gaat te verbeteren. Je legt de structuur van het probleem bloot en ontdekt hefboompunten. Daardoor krijg je nieuwe perspectieven op de radar en laat je nieuwe oplossingen in de bestaande structuur binnenrollen.

 

Stap 1. Anders waarnemen van ieders bijdrage

Een nieuw perspectief openen vraagt dat je anders leert kijken naar waar het eigenlijk over gaat. Pas dan kom je erachter hoe je bij je klanten nieuwe perspectieven op tafel krijgt en hoe je vooruitgang realiseert. Daarom gaan we met jou werken aan een andere basishouding van jou als adviseur zodat je die nieuwe perspectieven kunt toelaten, uitnodigen en openen. We maken je in de eerste plaats bewust van je eigen vertrekpunten en de positie die je makkelijk inneemt.

 

Waarderende basishouding als adviseur

 • Aanvaarden wat er is, focus op wat wel werkt
 • Waarderend benoemen, complimenten zorgen voor doorbraken
 • De betrokkenen zien als expert van probleem en oplossing
 • Uitzoomen, kijken vanuit multipartijdigheid
 • Zorgen voor veiligheid en vooruitgang
 • De brug bouwen waarop je loopt
 • In de schoenen van de ander durven staan

 

Er is wat er is. Daar is een reden voor.

 

Stap 2. Het speelveld en de spelers in kaart

Wanneer je adviseert aan familiebedrijven, dan stap je in een bijzondere dynamiek. Het systeem van familie, bedrijf en markt lopen dwars door elkaar heen. Mogelijk spelen er voor verschillende betrokkenen nog meer systemen die ook van invloed zijn. Een bron van veel verwarring en miscommunicatie. Wie heeft welk vertrekpunt, waar zitten overeenkomsten, waar verschillen? Ook wij als adviseur brengen ons eigen speelveld mee. Welk vertrekpunt heb ik als adviseur? Waar zit onze aandacht en waar kijken we minder? Wat wil jij als adviseur graag voor elkaar krijgen? En hoe nemen we onze eigen ambities, behoeftes en zorg voor anderen mee naar  het speelveld van de klant?

 

F-A-R-M development

Vanuit F-A-R-M development openen we bij onze klanten de dialoog vanuit het bredere perspectief. We volgen daarbij het pad van onze klanten: sommigen werken van binnenuit, anderen van buitenaf:

 • Familiedialoog  – Wie zitten er aan tafel? Vanuit welke drive en vertrekpunt, met welke talenten?
 • Ambitiedialoog  – Waarom dit bedrijf? Waaraan dragen jullie bij en welk verdienmodel past dan bij jullie?
 • Routedialoog  – Hoe geven jullie vorm? Welke strategie wordt uitgezet om jullie kracht te benutten?
 • Managementdialoog  – Wat doet wie wanneer? Leidinggeven en samenwerken naar resultaat.

 

 

Een speelveld brengt orde in de chaos

         

Stap 3. De werkelijkheid onder ogen zien vanuit de wetten van samenwerking en groei

In deze stap focussen we op de belangrijkste personen en factoren die bij het vraagstuk van belang zijn.  Wat zijn de wetten van ieder systeem waarin ze betrokken zijn en welke wetten zijn wanneer leidend? Waar legt eenieder de prioriteit en waar zorgt die persoon dan voor? Waar versterken jullie elkaar en waar lopen jullie langs elkaar heen of misschien wel voor de voeten? Werken jullie vanuit dezelfde vertrekpunten en verwachtingen? 

 

Systemische wetten

Ieder systeem kent zijn eigen bijdrage, spelregels en groeistrategieën die onderling soms haaks op elkaar staan. We leren je hoe je met jouw klanten de soms tegengestelde wetten van de verschillende systemen kunt doorgronden en hoe je hen de verwarringen kunt laten zien.  

 • Ieder mens en ieder systeem heeft een eigen taak en bijdrage aan het grotere geheel. De vorm waarin die geleverd wordt, verandert voortdurend in de tijd.
 • Bewaar de balans in geven en nemen: wie te veel geeft, raakt uitgeput; wie te veel neemt, verliest de verbinding.
 • Er is een hiërarchie en een ordening. Ieder systeem heeft hierin zijn eigen rangorde.
 • Iedereen en alles heeft het recht om erbij te horen. 
 • Alles en ieder volgt het ritme van ontkiemen - groei - wasdom - krimp. Ieder systeem wil overleven, ieder mens wil doorgeven.

 

Problemen zijn symptomen van gezonde systemen die ons de oplossing tonen

 

 

Stap 4. Het vraagstuk en de ideale oplossing formuleren

De vierde stap is dat de betrokkenen het probleem kernachtig formuleren en daarna met de gewenste oplossing hetzelfde doen. Je nodigt iedere betrokkene daarbij ook uit om in de schoenen van de ander te gaan staan. Daarmee laat je iedereen vanuit elkaars perspectief kijken. Het herformuleren vergt concentratie en gewaarzijn van iemands innerlijke beweging in de non-verbale communicatie. Soms krijg je pas nu signalen om de context alsnog groter te maken, zodat de werkelijke vraag op tafel kan komen. De uitdaging is om de oplossing aan de klanten te laten, zij zijn de expert. Je aanwezigheid en adequate vragen zorgen voor de verandering.

 

Met de route van F-A-R-M development loodsen we je langs sociale, bedrijfskundige en economische vraagstukken van familiebedrijven.  Afhankelijk van je eigen deskundigheid zoom je hier meer op in of weet je collega's te betrekken. Je zet samen met je klant de route uit op 1 A4. Dat geeft richting en houvast.

 

Enkele vastlopende patronen

 • Vanuit vroeger vooruit – succes van verdienmodellen herhalen
 • Taakverwarring - Systeemverwarring - Levensfaseverwarring
 • Niet beschikbare plek – besmette plek – niet bestaande plek
 • Wederzijdse afhankelijkheid - gevangen in grotere systemen
 • Niet loslaten – niet vastpakken – geen richting

 

Respect voor je klant is: hem zijn eigen oplossing gunnen en niet de jouwe.

 

Stap 5. Veranderingen realiseren vanaf de zijlijn 

Wanneer de echte vraag en de oplossingsrichting helder is voor alle betrokkenen, ontstaat de nodige verandering schijnbaar vanzelf. Vanaf de zijlijn stuur je het proces nog bij zodat ze blijven werken vanuit de waarderende basishouding. Mogelijk wordt er ook gevraagd om jouw inhoudelijke deskundigheid en/of die van jouw netwerk. Je trekt mogelijk nog een tijdje met elkaar op om de gewenste oplossingen ook daadwerkelijk te realiseren. Regelmatig zul je nog even gevraagd worden om te sparren. Je zult merken dat je misschien nog wel meer waardering krijgt voor je procesgerichte vragen, naast je inhoudelijke deskundigheid.

 

Durf vragen te stellen. Een vraag brengt verdieping en opent een nieuw perspectief.

 

Iets voor jou?

Nieuwsgierig geworden naar het belang van Systemisch Adviseren en van de Leergang Systemisch Adviseren van Familiebedrijven, neem dan contact met ons op of bekijk de opleiding:

>> Leergang Systemisch Adviseren van Familiebedrijven

 

De begeleiders: Marlies Bosker en An Baert

In onze gezamenlijke drive om nieuwe wegen te vinden voor (onoplosbare) problemen in familiebedrijven zijn we elkaar tegengekomen. Beiden zijn we kinderen uit een ondernemersgezin en weten we wat er allemaal over de keukentafels gaat, maar ook wat er onder tafel blijft. Beiden begeleiden we familiebedrijven en coachen we adviseurs, de één in België, de ander in Nederland. Zonder elkaar te kennen, schreven we beiden een boek over advisering aan familiebedrijven, in 5 vergelijkbare stappen. Dat kan geen toeval zijn. We zijn een tijd samen opgetrokken en hebben onze deskundigheid naast elkaar gelegd. We hebben veel dezelfde inzichten, kunnen elkaar aanscherpen en hebben mooie aanvullingen op elkaar. Met een gezamenlijke aanpak voor adviseurs als resultaat.

 

Wat doet Movaeres

Movaeres verzorgt reeds 40 jaar diverse opleidingen voor adviseurs van familiebedrijven in vele adviesorganisaties. Het adviesproces wordt vanuit diverse invalshoeken belicht waarbij zowel de adviesvaardigheden als jouw unieke bijdrage en houding als adviseur centraal staan. We zijn zelf ook actief bij familiebedrijven en werken regelmatig samen in adviesteams met verschillende adviseurs. Weten welke van onze opleidingen het best bij jou past als adviseur, neem contact op. 

 

Meld je aan voor

>> Adviesvaardigheden voor de basis van iedere adviseur

>> Coachend adviseren voor de sparringpartner van morgen

>> Systemisch adviseren van Familiebedrijven voor ervaren adviseurs die de echte dilemma's willen oplossen

>> Intervisie-supervisie voor Adviseurs op Niveau

 

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via info@movaeres.nl of bel 0486-422322 .