De dialoog op gang brengen

Jouw kracht als adviseur zit niet alleen in je kennis en adviezen, maar misschien nog wel meer in de dialoog die je op gang weet te brengen. Wanneer je uitzoomt naar het grotere perspectief van een familiebedrijf, ontstaan andere vragen. Vragen die er vaak meer toe doen. Een goede dialoog helpt je klanten om vanuit andere perspectieven naar hun eigen bedrijf en vraagstukken te kijken. Het brengt in het familiebedrijf een ander gesprek op gang. Om als adviseur het goede gesprek aan te gaan, begin je vanaf een ander vertrekpunt. Je hebt niet in de eerste plaats de kennis van jouw expertise nodig, je hebt vooral kennis over jezelf en over ondernemerschap nodig om jouw klanten de juiste vragen voor te leggen en vanuit de dialoog hun eigen keuzes te laten maken. Voor je het weet zit je immers in je eigen aannames of op de stoel van de klant. Ook wij.

 

Mei 2018

 

Met de dialoog breng je een totaal ander gesprek op gang. In dialoog vormen de ondernemers zich een eigen visie, zijn ze kritischer op zichzelf en de mogelijkheden. Dan gaan ze onderling de discussie in het familiebedrijf aan, zetten ze een gezamenlijke koers en strategie uit en blijven ze elkaar vinden. Een dialoog op gang brengen is nog niet zo eenvoudig. Aanvoelen waar het werkelijk over gaat en de kritische vragen van jou als adviseur zijn vaak nodig om de echte discussie op tafel te krijgen.

 

Vanuit Movaeres geven we al jaren opleidingen aan familiebedrijven en hun adviseurs. We zien steeds meer hoe belangrijk het is om niet te beginnen bij het probleem dat de klant op tafel legt, maar eerst uit te zoomen naar het grotere perspectief:

  • Wie zitten hier aan tafel en hoe werken ze samen aan ieders geluk?
  • Waarom dit bedrijf, wat zijn de ambities en wat streven ze samen na?
  • Hoe geven ze het bedrijf richting om hun doelen te behalen?
  • Wat moet wie dan wanneer doen om de gewenste resultaten te realiseren?

 

Dialoogkaarten

Om wat vaker de goede dialoog aan te gaan hebben we een aantal dialoogkaarten ontwikkeld. In de opleiding Systemisch Adviseren van Familiebedrijven leer je de juiste vragen te stellen bij deze kaarten. Daarmee daag je ondernemers uit om samen met alle betrokken leden van het familiebedrijf de toekomst uit te stippelen en in het bedrijf de dialoog aan te gaan. Dat geeft een gezamenlijke koers en richting. Dat geeft houvast en duidelijkheid voor iedereen. En de kennis die aanvullend nodig is, is dan snel gevonden.

 

Familiedialoog

Elk familiebedrijf heeft zijn historie en kernwaarden. Ieder familielid heeft zijn eigen talenten en bijdrage. Wie heeft welke positie en hoe werken jullie met elkaar samen? En hoe doe je dat in het proces van groei en overname?

 

Ambitiedialoog

Het bedrijf is ooit opgericht met een doel. En ieder mens heeft zijn eigen dromen en ambitie. Elke markt zijn eigen groeikansen. Waaraan dragen jullie bij en welke doelen willen jullie realiseren?
 

Richtingdialoog

Wanneer je doelen helder zijn, zet je samen de richting en strategie uit voor je onderneming om de slag naar de toekomst te maken, zonder dat het een molensteen wordt voor de volgende generatie.

 

Managementdialoog

Wie zijn richting kent, wordt uitgedaagd dit concreet vorm te geven in de bedrijfsvoering van alledag. Wie doet wat wanneer? Hoe blijf je met elkaar verbeteren en vernieuwen zodat jullie je eigen resultaten realiseren?

 

 

 

Een nieuwe aanpak - Systemisch Adviseren

Met An Baert ben ik op zoek gegaan naar een manier om adviseurs beter kunnen toe te rusten op deze dialogen. Met de juiste vragen, handvaten en instrumenten. Daarvoor hebben we samen de opleiding Systemisch Adviseren van Familiebedrijven uitgewerkt. Doel van deze nieuwe opleiding is om vanuit een breder perspectief de dialoog met ondernemers aan te gaan. Je krijgt nieuwe invalshoeken en andere oplossingen voor dilemma’s en vraagstukken waar vele familiebedrijven nu voor staan.

 

In deze leergang leer je uitzoomen in plaats van details analyseren. We leren je naar de vertrekpunten te kijken om het einddoel te kunnen zien. We kijken naar 'openstaande rekeningen' in de familierelaties zodat er weer omzet gegeneerd kan worden. We leren je jouw eigen patroon van handelen te ontdekken om vervolgens het patroon bij jouw klanten onder ogen te kunnen komen en andere wegen in te kunnen slaan. Je leert begrijpen dat problemen een oplossing voor iets anders zijn.

 

Kom naar de kennismakingsworkshop op 21 juni

In de kennismakingsworkshop laten we je graag ervaren hoe het is om vanuit andere invalshoeken te gaan adviseren. Tevens delen we onze opzet van de F-A-R-M dialoog kaarten om samen met ondernemers te komen tot het FARM Businessplan op 1 A4. We nodigen jou graag uit en zijn benieuwd wat je van onze opzet vindt. Is dit iets voor jou?

 

 

 

>> Meer informatie over de opleiding Systmemisch adviseren van Familiebedrijven

>> PDF Flyer leergang Systemisch Adviseren van Familiebedrijven

>> Meld je aan voor de kennismakingsworkshop

 

 

 

Bijlage

BijlageGrootte
PDF icon Flyer Systemisch Adviseren477.38 KB