Als routines niet meer werken

Wat staat je dan te doen?

 

De Agrifood-sector loopt op gebaande paden die om vernieuwing vragen. We ervaren aan veel ondernemers en hun instituten dat de land- en tuinbouw onder economische, ecologische en sociale druk komt te staan. Druk is soms nodig om in beweging te komen. Een deel van de ondernemers gaat op de barricade om het oude systeem overeind te houden en met technologische vernieuwing de hobbels te effenen. Een deel van de ondernemers heeft nog nooit zoveel kansen gezien, ook al worden ze door collega’s en hun adviseurs voor gek verklaard. Jongeren gaan gewoon op pad, zij hebben nog niet zoveel te verliezen.

 

Februari 2019

 

 

We nemen jullie graag mee, in wat wij signaleren en hoe wij (ons laten) inspireren om met ondernemers nieuwe wegen te begaan. Samenwerken en elkaar versterken zijn wat ons betreft onontbeerlijk: met de ondernemers, maar ook met de ketenpartners rondom de ondernemers. Wij nodigen partijen graag uit om samen met ons op pad te gaan.

 

(Jonge) ondernemers willen een toekomst

Transitie in Agri & Food is gaande, de eerste kantelaars zijn al op weg. Voor de meesten nog uit het zicht, door de nieuwsgierigen onder ons worden ze met bewondering gevolgd. Op verschillende plekken komen wij deze jongeren tegen. Wij ervaren veel energie bij deze jonge innovatieve ondernemers. Wij ervaren ook dat veel jonge ondernemers vastzitten in hun toekomstkeuzes. Wij zien dat veel jongeren eigenlijk iets anders willen dan het verdienmodel waarin hun ouders actief zijn en waar ze zelf niet echt in geloven. De nieuwe generatie wil haar eigen bijdrage leveren voor een veranderende toekomst. 

 


69% van de jongeren wil overstappen op een ander verdienmodel.

47% van de jongeren heeft de juiste kwaliteiten voor het huidige verdienmodel.

Slechts 15% zit goed op zijn plek.

(Onderzoek Movaeres onder NAJK-leden & studenten Aereshogeschool Dronten)


Steeds meer ondernemers zijn bereid tot verandering. Sterker nog, veel ondernemers zijn in een verdienmodel terecht gekomen waarin ze eigenlijk helemaal niet willen zitten of niet in passen. Dat geeft geen geluk in het eigen ondernemerschap. Ze kunnen niet hun eigen koers volgen of doen waar ze echt goed in zijn. Dan maak je niet de goede keuzes voor de toekomst. Dat gaat ons aan het hart.

 

De transitie is gaande

Ondernemers bewandelen verschillende paden. Er zijn ondernemers die het anders willen, in een nieuwe route durven te geloven. En er zijn ondernemers die verder willen, nog steeds de mogelijkheden in het vertrouwde zien. Beide sporen hebben een toekomst. Waarschijnlijk zal/kan niet alles tegelijk omgaan.

 

Transitiepaden – ik wil het anders

Er zijn pioniers die vooroplopen en (grote) risico’s lopen…. Omdat ze erin geloven. Omdat ze hun eigen weg durven gaan, zonder kramp. Ze durven het bestaande los te laten, ze durven te investeren, zonder zekerheid van rendement. Dat is niet van het grootste belang. Ze investeren in de toekomst van volgende generaties.

Er zijn kantelaars die iets langer denken, om zich heen kijken, overleggen, afstemmen en het liefst samen op pad gaan. Ze leren van de pioniers, ze zien dat het anders moet maar ook de risico’s. En dan gaan ze ineens bedachtzaam op weg.

 

Ontwikkelpaden – ik wil/moet verder

Er zijn doorlopers die wel kijken maar hun vertrouwde paden nog niet direct los (kunnen) laten. Ze zien de kansen en wachten nog even af wat het juiste moment is. Wanneer de familie en/of de gevestigde orde ook mee gaat. De grootste hobbels van het oude systeem kunnen ze nog wel een tijdje oplossen. Ook de technologie gaat voort.

Er zijn gevangenen, vastgezet in oude systemen, in oud denken. Ze zijn niet wendbaar genoeg: te trouw aan de familieopdracht, te zwaar gefinancierd, te vast in beton en staal, te vroeg gegokt in tijden van veranderende wetgeving, te vertrouwt met wat ooit een goede richting was. Ze raken gefrustreerd, boos. De emotionele of financiële hypotheek geeft te weinig ruimte. Zij kunnen niet anders dan verder gaan in de oude paden. Of toch…. Of denken ze ergens te vast….

 

Er komen steeds meer kantelaars. Ze zien dat de markt wat anders van ze vraagt en vinden antwoorden, maar lopen ook nog vaak vast. Steeds meer mensen zien dat, maar weten nog niet hoe. Ze worden soms voor gek verklaard door adviseurs en dienstverleners. En er zijn ook doorlopers die in de knel komen. Oude ketensystemen houden ze op hun plek. Ze zitten vast gegoten in beton en staal. Ze gaan in tegen oude familiewetten en succesverhalen. Ze lopen vast bij overheden. Daar willen wij graag verandering in brengen en onze bescheiden bijdrage leveren.

 

Wat is daarvoor nodig

De dialoog aangaan: met jezelf - je compagnons - je klanten - anders denkenden - andere branches - ketenpartners, etcetera. De juiste vragen leren stellen om nieuwe wegen te ontdekken. Met elkaar als ondernemers de confrontatie met je eigen toekomst aangaan, dat geeft inspiratie en motiveert. Partners uit het familiebedrijf daarin meenemen vergroot de slagingskans. Sparringpartners in het netwerk wijzen de weg, of juist niet?!

In het opleiden en begeleiden van ondernemers willen we ook hun adviseurs meenemen. Dan wordt er niet alleen door de deelnemende bedrijven geleerd, de ervaring die adviseurs opdoen wordt meegenomen naar andere ondernemers. Dat versnelt het transitieproces, dat geeft adviseurs een andere benadering aan alle keukentafels. Daarvoor hebben we het traject F-A-R-M development & S-P-A-R-R development opgezet.

 

F-A-R-M development

 • Als ondernemer je eigen weg durven gaan: wie ben jij, wat past bij jou en wat wil jij bijdragen?
 • Zoektocht van het familiebedrijf: waar gaat dit bedrijf echt over? Wat is de bedoeling en welke vorm mag of moet anders?
 • Gezamenlijke familie zoektocht: je onderneemt meestal niet alleen, welke waarden & wetten van familie – bedrijf – markt zijn leidend? Hoe versterken jullie elkaar?
 • Verschillende routes: de een wil het anders, de ander wil verder. Hoe vind je een gezamenlijke weg?
 • We leren je los te laten van oude zekerheden (economisch – ecologisch – sociaal) en nieuwe verdienmodellen te creëren.
 • We activeren je om in nieuwe netwerken te gaan kijken, nieuwe samenwerkingen te gaan zoeken, nieuwe ketens te bouwen, samen nieuwe wegen te bouwen.

 

                                  

 

 

S-P-A-R-R development

 • Als adviseur je eigen weg los durven laten, het pad van je klant durven volgen zonder alle feiten te kennen. Je OMA’s thuislaten (Oordelen – Meningen – Aannames).
 • Weten wat je van nature teweeg brengt, wat is jouw unieke bijdrage. Maar ook je grenzen kennen in jouw deskundigheid en kunnen.
 • Durven struinen, durven samenwerken in adviesteams, niemand die de weg precies weet, erop vertrouwen dat je samen meer ontdekt en ziet.
 • De brug bouwen terwijl je erop loopt.
 • Het huidige speelveld en spelers in kaart brengen of juist een nieuw speelveld creëren.
 • Uitzoomen naar symptomen i.p.v. in te zoomen op de details.
 • Weet hebben van de soms tegengestelde wetten van samenwerking en groei en hoe je die met elkaar in één lijn kunt brengen.
 • Van binnenuit werken: FARM development:  Wie ► Waarom ► Hoe ► Wat.
 • Verandering realiseren vanaf de zijlijn.

 

                   

 

 

Wat doet Movaeres

We zijn al op weg in de transitietour. Al vele jaren. Zowel voor ondernemers als adviseurs heeft Movaeres een leerlijn die terug is te vinden in ons opleidingsprogramma. Samen in cursusgroepen of persoonlijk aan de keuken- of directietafel werken we er dagelijks aan om (jonge) ondernemers in familiebedrijven de juiste keuzes te laten maken: één die bij ieders natuur past, één die toekomst geeft aan het familiebedrijf, één die meebeweegt met de vele maatschappelijke veranderingen waarin we zitten.

Onze ambities gaan verder. Ook hun adviseurs nemen we daarin mee door ze toe te rusten met andere vragen en instrumentarium, door ze van elkaar te laten leren. Dit dubbelspoor vergroot de slagkracht en borgt de slagingskans van ondernemers.

 


Ondernemers in familiebedrijven de juiste keuzes laten maken

&

hun ketenpartners toerusten met ander instrumentarium.

 

Dat vergroot de slagkracht en borgt de slagingskans voor ondernemers.

F-A-R-M development = S-P-A-R-R development


 

Deelt u onze visie en onze drive, gaat het toekomstig ondernemerschap binnen de agro & foodsector u ook aan het hart? Dan nodigen we u van harte uit om te kijken of u wilt bijdragen aan een FARM development community om zo samen de sector sterker te maken. Met verschillende partijen zijn we al op weg.

U bent van harte welkom in het Emmausklooster in Velp – Grave voor een kennismakingsgesprek of een van onze kennismakingsworkshops.

>> info@movaeres.nl