Adviseren in tijden van verandering

Adviseurs van familiebedrijven voelen zich soms onmachtig omdat ook zij geen echte oplossing hebben voor vraagstukken waar hun klanten voor staan. Wanneer er om onverklaarbare redenen geen echte vooruitgang komt en het bedrijf achterblijft in zijn groei. Als er energieverlies is bij de mensen of onderling gedoe – wat het plezier in het ondernemen bederft. Als er onduidelijkheid is over de strategie of een gebrek aan krachtig leiderschap. Wanneer er vooral over externe factoren geklaagd wordt in plaats van werk te maken van het antwoord op de uitdaging waarvoor ze (komen te) staan. Dan is er een andere aanpak nodig van jou als adviseur. Dan is het tijd om een context te creëren waarin doorbraken mogelijk worden, om opnieuw de creativiteit van de ondernemers aan te boren en nieuwe perspectieven op tafel te leggen. 

 

Marlies Bosker, april 2019

 

 

Als adviseur wil je niets liever dan de vastlopende sporen in familiebedrijven doorbreken en met nieuwe perspectieven komen. Je wilt de ondernemers met wie je samenwerkt de juiste keuzes laten maken. Maar hoe doe je dat? Dat vraagt niet alleen dat je een andere expertise over familiebedrijven en hun marktkansen beheerst, dat vraagt ook om een andere basishouding en vaardigheden van jou als adviseur. Hoe leer je adviseren in tijden van verandering waarin niet alles / niets duidelijk meer is en jij als adviseur met lege handen staat?

 

De vijf stappen van SPARR development

In vijf stappen zoomen we uit naar de meerdere systemen die van invloed zijn op de betrokken spelers. Daarmee verbreden we je perspectief en gaan we op zoek naar ieders vertrekpunt. Zo komen we eerder tot de kern van de zaak en kunnen we sneller werkzame stappen vooruit zetten. Je bereikt meer effect met minder energie in kortere tijd. Om iets wat goed gaat nog beter te maken, om iets wat slecht gaat te verbeteren. Je legt de structuur van het probleem bloot en ontdekt hefboompunten. Daardoor krijg je nieuwe perspectieven op de radar en laat je nieuwe oplossingen in de bestaande structuur binnenrollen.

 

We volgen vijf basisstappen om je het proces eigen te maken. Vooraf zijn zie niet helder wat ze op gaan leveren. Je gaat het pas zien als je het zelf ervaren hebt.

 

Stap 1. Systemisch basishouding

Sparren vanuit de oplossing vraagt een waarderende basishouding als adviseur, geen oordelende houding. Dus laat je OMA's thuis (Oordelen - Meningen - Aannames).

 • Aanvaarden wat er is, focus op wat wel werkt
 • Waarderend benoemen, complimenten zorgen voor doorbraken
 • De betrokkenen zien als expert van probleem en oplossing
 • Uitzoomen, kijken vanuit multipartijdigheid
 • Zorgen voor veiligheid en vooruitgang
 • De brug bouwen waarop je loopt
 • In de schoenen van de ander durven staan

 

Er is wat er is. Daar is een reden voor.

 

Stap 2. Problemen zijn symptomen voor de oplossing

De problemen vormen onze routekaart en wijzen ons de weg. Enkele symptomen en de wegen die ze ons wijzen.

 • Vanuit vroeger vooruit – succes van verdienmodellen herhalen
 • Taakverwarring – iemands anders dromen waarmaken
 • Systeemverwarring – verschillende leidende principes uit verschillende speelvelden
 • Levensfaseverwarring – de eeuwige jeugd
 • Niet beschikbare plek – besmette plek – niet bestaande plek - miskenning
 • Wederzijdse afhankelijkheid - gevangen in grotere systemen – balans van geven en nemen - autonomie
 • Niet loslaten – niet vastpakken – geen richting

 

Problemen zijn symptomen van gezonde systemen die ons de oplossing tonen

 

Stap 3. Aanvaarden van wat er is, focus op wat welk werkt

We brengen het speelveld in kaart. We volgen daarbij het pad van onze klanten en van de symptomen. We gaan met elkaar in dialoog: de ene keer werken we van binnenuit, de andere keer van buitenaf. Durf het pad van de klant te volgen zonder alle feiten te kennen.

 • Familiedialoog  – Wie zitten er aan tafel? Vanuit welke drive en vertrekpunt, met welke talenten? Wie gaan makkelijk samen, waar is er onderling gedoe?
 • Ambitiedialoog  – Waarom dit bedrijf? Waaraan dragen jullie bij en welk verdienmodel past dan bij jullie? Zitten jullie op één lijn?
 • Routedialoog  – Hoe geven jullie vorm? Welke strategie wordt uitgezet om jullie kracht te benutten? Waarvoor is er plek, waarvoor ook niet?
 • Managementdialoog  – Wat doet wie wanneer? Hoe geef je leidinggeven aan de samenwerking met welk resultaat? Hoe is de balans van geven en nemen?

 

Een speelveld brengt orde in de chaos

 

    

Stap 4. Richting geven vanuit de wetten van groei en samenwerking

Wanneer de speelvelden helder zijn, worden de symptomen zichtbaar. Vaak zijn er tegengestelde waarheden vanuit de verschillende speelvelden die elkaar voor de voeten lopen. Dan ontrafelen zich problemen en wordt er duidelijk wat voor wie leidend is. Dan is het open gesprek met waardering voor elkaar weer mogelijk.

 • Ieder mens en ieder systeem heeft een eigen taak en bijdrage aan het grotere geheel. De vorm waarin die geleverd wordt, verandert voortdurend in de tijd.
 • Er is een hiërarchie en een ordening. Ieder systeem heeft hierin zijn eigen rangorde.
 • Iedereen en alles heeft het recht om erbij te horen. Dan kun je ook gaan.
 • Bewaar de balans in geven en nemen: wie te veel geeft, raakt uitgeput; wie te veel neemt, verliest de verbinding.
 • Alles en ieder volgt het ritme van ontkiemen - groei - wasdom - krimp. Ieder systeem wil overleven, ieder mens wil doorgeven.

 

Durf waarderende vragen te stellen. Een waarderende vraag brengt verdieping en opent een nieuw perspectief.

 

Stap 5. Realiseren van veranderingen vanaf de zijlijn

Wanneer de echte vraag en de oplossingsrichting helder is voor alle betrokkenen, ontstaat de nodige verandering schijnbaar vanzelf. Vanaf de zijlijn stuur je het proces nog bij zodat ze blijven werken vanuit de waarderende basishouding. Mogelijk wordt er ook gevraagd om jouw inhoudelijke deskundigheid en/of die van jouw netwerk. Je trekt mogelijk nog een tijdje met elkaar op om de gewenste oplossingen ook daadwerkelijk te realiseren. Regelmatig zul je nog even gevraagd worden om te sparren. Je zult merken dat je misschien nog wel meer waardering krijgt voor je procesgerichte vragen, naast je inhoudelijke deskundigheid.

 

Respect voor je klant is: hem zijn eigen oplossing gunnen en niet de jouwe.

 

 

Iets voor jou?

Nieuwsgierig geworden naar het belang van Systemisch Adviseren en van de Leergang Systemisch Adviseren van Familiebedrijven, neem dan contact met ons op of bekijk de opleiding:

 

>> Leergang Systemisch Adviseren van Familiebedrijven