Managementdialoog

Wat doet wie wanneer? Voor we het weten gaan we op in de dagelijkse beslommeringen zonder te werken aan onze speerpunten om onze doelen te realiseren. Om richting en focus te houden, vertalen we de speerpunten in concrete actiepunten en maken we ze onderdeel van ons takenpakket. Door ze meetbaar te maken kan je de voortgang bewaken. Een samenvatting op 1 A4 kan helpen om je hieraan te herinneren.

 

Taakverdeling en zeggenschap

Samen de (nieuwe) koers uitzetten en het overdragen van het bedrijf vraag om een concrete taakverdeling die jaarlijks tegen het licht gehouden wordt. Wat zijn alle voorkomende werkzaamheden? Wie doet wat en wie moet wat kunnen om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen? En wordt dan ook de zeggenschap overgenomen? Groepeer alle voorkomende werkzaamheden in taakgebieden, inclusief de strategische speerpunten. 

 

Leiderschap

Het leiderschap overnemen is nog een klus op zich. Je kunt formeel de positie hebben en onbewust toch nog blijven kijken naar de vorige generatie. Doe ik het goed? Wat als ik.... ? Wat zegt men wel niet als.... ?  Onbewust laten we ons makkelijk leiden door anderen. Hoe neem jij als opvolger vol je plek in? En het omgekeerde geldt voor de overdragende partij. Laat je je functie in het bedrijf echt los? Wat is het effect van jouw kritische blik? Hoe kan je toch betrokken zijn, zonder de opvolger voor de voeten te lopen? Welke exit-strategie kies jij?

 

Dashboard inrichten

Plezier - rendement - iets realiseren. Dat zijn wel de belangrijkste meetpunten waarop in de praktijk wordt gestuurd. Zijn dat ook de meetindicatoren van onze doelen? Dan klopt het. Richt je dashboard als ondernemer zo in dat je de voortgang van jouw belangrijkste doelen kunt volgen en bijsturen.

 

Inzicht in feiten en cijfers

Als ondernemer heb je ook inzicht nodig in de belangrijkste feiten en cijfers om je bedrijf te kunnen runnen. Alleen dan kun je de juiste ondernemerskeuzes blijven maken. Waar de prioriteiten liggen, is voor iedereen anders. Zorg dat je voldoende kennis in huis hebt of kennisadviseurs invliegt die je hierin kunnen ondersteunen. Je kan nooit van alle laatste wet- en regelgeving op de hoogte zijn, je kan wel voor de juiste mensen om je heen zorgen die jou een kritisch geluid durven geven. Helaas zijn onafhankelijk adviseurs niet gratis.

 

Wil jij weten hoe je in de praktijk van alledag focus en richting kunt houden? Wil jij er voor zorgen dat je wel de juiste plek inneemt? Neem dan contact op. info@movaeres.nl

 

Meer lezen

>> Focus en richting houden op één A4

>> Leren van je medewerkers

 

 

 

Meer informatie: info@movaeres.nl