Familiedialoog

Wie er aan tafel zitten in het familiebedrijf bepaalt welke keuzes er gemaakt worden. Alleen als je aan tafel zit, kan je meepraten. De persoonlijkheden die betrokken zijn en de geschiedenis van het familiebedrijf leiden tot de keuzes die gemaakt worden voor de toekomst van de familieleden en het familiebedrijf.  Wat het soms lastig maakt, is dat er in de vanzelfsprekendheden veel door elkaar loopt en er veel onbewuste verwachtingen zijn. Daar brengen we graag meer helderheid in met de vragen vanuit familiedialoog.

 

Voorbeeld: De familiedialoog bij Simone Verhoeven

Bij Simone thuis zitten ze met vier zussen om tafel die alle vier geïntereseerd zijn in de bedrijfsovername. "Dat gaat alleen als je veel met elkaar in gesprek blijft" aldus haar moeder.  "Wij doen dat in de wekelijkse vergadering en af en toe met ondersteuning van een agrocoach." Voor de Bedrijfsovernamedag van de Aeres Hogeschool vertelt Simone haar verhaal in een filmpje:

 

 

Wie zijn betrokken? Met welke talenten en drive?

Bij een bedrijfsovername zijn vaak meerdere personen betrokken, ieder met zijn eigen drive en eigen talenten. Wie er betrokken zijn wisselt nog wel eens. Kinderen ontwikkelen zich en maken soms alsnog andere keuzes. Er komen partners bij die mogelijk ook interesse hebben. Wat zijn ieders kwaliteiten en valkuilen? Waar zit ieders drive?

Om dat in beeld te krijgen maken we gebruik van het IKTO teamprofiel. Daarmee krijg je inzicht in jezelf en in de onderlinge samenwerking. 

 

Doel en kernwaarden vanaf de oprichting

Ook vorige generaties zitten soms onbewust aan tafel. Het doel en kernwaarden van de oorspronkelijke oprichter wordt in de traditie van het familiebedrijf onbewust doorgegeven en in elke generatie weer aangepast aan de tijdsgeest. Het oudste familiebedrijf dat aanwezig was is al negen generaties in de familie en kent een rijke historie.  Dat is anders dan wanneer je de tweede generatie bent. En voor elke generatie geldt: de nieuwe generatie doet het anders.

 

De onderlinge samenwerking

Of een samenwerking goed verloopt of niet hangt af van vier principes van samenwerking. Dat deze principes binnen de familie, het bedrijf en het eigendom tegengesteld kunnen zijn, maakt samenwerking in familiebedrijven juist ingewikkeld en kan leiden tot miscommunicatie.

  1.  Gezamenlijke taak: wat is het doel van het familiebedrijf en kan iedere betrokkene daar vanuit zijn eigen ambitie en talent een bijdrage aan leveren? En wordt die bijdrage gerespecteerd?
  2.  Balans van geven en nemen: Wat houden de ouders voor zichzelf of geven ze te veel? Wat verwachten de verschillende kinderen en waar krijgen of vragen ze te veel?
  3.  Hiërachie: Wie heeft welke zeggenschap? Kunnen jullie in het bedrijf gelijkwaardig samenwerken? Kunnen jullie ook echt de zeggenschap overdragen en de plek van het leiderschap vol innemen?
  4. Erbij horen: in de familie hoort iedereen erbij, je kunt niet weg. Voor wie is er in het bedrijf ruimte en/of wordt er ruimte gemaakt? Wat zijn daarvan de voorwaarden? Wat moet je dan kunnen of laten zien?

 

De positieverschuivingen in de generatiewisseling

Tijdens het proces van bedrijfsoverdracht verandert er veel.  Ongeveer elke 5 jaar kom je in een andere fase terecht die zowel van ouders als opvolgers om een andere positie vraagt. Van ouders vraagt het niet alleen om hun kennis en kunde over te dragen, maar ook hun levenswerk en vaak zelfs ook hun woning. Dat is nogal wat. Van opvolgers vraagt het om zich breed te oriënteren in en buiten het bedrijf, zodat je ook de marktkansen van deze tijd weer ziet. Stap niet klakkeloos in het oude verdienmodel, maak hierin bewust je keuze.

 

Dit zijn misschien wel de lastigste vragen, het raakt immers direct je persoon en je eigen belangen. Vaak helpt het om een buitenstaander bij gesprekken hierover te betrekken. Zo iemand kan met afstand kijken en uitzoomen. Die hoort wat er niet gezegd wordt, die ziet de reacties van mensen, die voelt wat er nog niet op tafel ligt en waar het werkelijk over gaat. Zoek je een sparringspartner of coach, neem gerust contact met ons op: info@movaeres.nl

 

Meer lezen

>> Miscommunicatie in het familiebedrijf

>> Positieverschuiving in de fasen van bedrijfsoverdracht

 

 

Meer informatie: info@movaeres.nl